Abdulazim Şimşek

1985 Batman doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Erasmus bursuyla Adama Mickiewiza Üniversitesi’nde (Polonya) araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Radikal, Radikal 2, Toplumsal Alternatif, Tezkire, Atatürk Yolu, Anasay gibi mecralarda yazıları yayımlandı. Halen Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir.