"Komünistin Eşkâli"
Türkiye'de Antikomünizm (1945-1971)

Abdulazim Şimşek, 1945’ten 1971’e uzanan dönemde, yani Soğuk Savaş’ın en hararetli mevsiminde, Türkiye’de antikomünizmin nasıl anlaşıldığını ve nasıl bir işlev gördüğünü etraflı bir biçimde irdeliyor. Nâzım Hikmet’e yaşatılanlardan Tan gazetesi baskınına, Kanlı Pazar’a ve birçok olaya; Türkçü, milliyetçi, İslâmcı yayın ve derneklere; Nihal Atsız, Aclan Sayılgan, Necip Fazıl, Fethi Tevetoğlu, İlhan Darendelioğlu gibi antikomünizme “adanmış ruhlara” bakarak…

“Toplumun kılcal damarlarına virüs gibi işleyen ve zaman-mekân tanımadan ‘Her an her yerde dibinizde bitebilir’ hissiyatıyla tasvir edilen komünist için, ‘Okulda, işçi birliğinde, camide ve kulüp vb. her yerde bulunur’ denilmişti. (…) âdeta insandan bir hayalet yaratılarak komünist heyulası icra edilmişti.” “Komünistin Eşkâli” esas olarak antikomünizmin eşkâlini çizen bir çalışma. İslâmcı, milliyetçi ve başka sağ çevrelerin antikomünizm tarifleri ve antikomünist ideolojik seferberlik içinde kurdukları dil, aynı zamanda onların kendi dünya görüşleri hakkında bir şeyler söylüyor. Onların korkularına, tehdit algılarına, toplum görüşlerine, ahlâk anlayışlarına ışık tutuyor.

Abdulazim Şimşek, 1945’ten 1971’e uzanan dönemde, yani Soğuk Savaş’ın en hararetli mevsiminde, Türkiye’de antikomünizmin nasıl anlaşıldığını ve nasıl bir işlev gördüğünü etraflı bir biçimde irdeliyor. Nâzım Hikmet’e yaşatılanlardan Tan gazetesi baskınına, Kanlı Pazar’a ve birçok olaya; Türkçü, milliyetçi, İslâmcı yayın ve derneklere; Nihal Atsız, Aclan Sayılgan, Necip Fazıl, Fethi Tevetoğlu, İlhan Darendelioğlu gibi antikomünizme “adanmış ruhlara” bakarak…

Kitabın resmettiği siyasi-ideolojik kutuplaşma tecrübesinin, komünizm meselesinden bağımsız olarak da, kalıcı bir yan taşıdığını görebiliyoruz.

1985 Batman doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Erasmus bursuyla Adama Mickiewiza Üniversitesi’nde (Polonya) araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Radikal, Radikal 2, Toplumsal Alternatif, Tezkire, Atatürk Yolu, Anasay gibi mecralarda yazıları yayımlandı. Halen Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı "Komünistin Eşkâli"
Alt Başlık Türkiye'de Antikomünizm (1945-1971)
ISBN 9789750531514
Yayın No İletişim - 3045
Dizi Araştırma-İnceleme - 498
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 416 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 40,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2021
Yazar Abdulazim Şimşek
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Cemil Aksu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit