Muhafazakârlık

Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.
Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.
 
Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar.
 
Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.
 
1946'da doğdu. Rennes Üniversitesi'nde huku ve siyaset bilimi profesörü. Muhafazakârlık ve liberal demokrasi üzerine yazdığı kitapları: Le Fleau du bien. Essai sur les politiques ve sociales accidentales, 1960-1980 (libertes); Introduction a la politique moderne. Demokratie liberale et totalitalisme (Hachette); De l'egalite par defaut. Essai sur l'enfermement moderne (Criterion); L'Utopie expliquee par Thomas More (Marcona); Les fers de l'opinion (PUF).
Kitabın Adı Muhafazakârlık
Orijinal Adı Le Conservatisme
ISBN 9789754700947
Yayın No İletişim - 1643
Dizi Başvuru - 62
Alan Felsefe, Politika/Siyaset
Sayfa 120 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 108 gr
Perakende Satış Fiyatı 107,00 TL
Baskı 2. baskı - Nisan 2016 (1. baskı - Eylül 2011)
Yazar Philippe Beneton
Çeviren Cüneyt Akalın
Editör Can Belge
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ziya Osman Bangu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset