Kurumsal İletişim
Teoriden Pratiğe

Z. Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat, bu çalışmalarında “kurumsal iletişim” konusunu birçok farklı bakımdan ele alıyorlar. İletişim faktörünün organizasyonel anlamda büyük önem kazanmasıyla birlikte başlı başına bir çalışma alanı haline gelen “kurumsal iletişim”in ifade ettiklerini teorik açıdan karşılaştırmalı olarak inceliyor, ardından bu teorik bilgilerden nasıl faydalanılacağını pratik çerçevede ve muhtemel durumlar dahilinde özetliyorlar.

 İletişim, günümüzde diğer pek çok alanda olduğu gibi kurumlarda da büyük bir önem taşıyor. Gerek kurum içi, gerek kurum dışı ilişkilerde belirleyici özellikler barındıran iletişim faaliyetleri, kurumların genel yapılanması açısından da hayati nitelikte. Bu bağlamda “kurumun kültürü, kimliği, imajı ve itibarının oluşturulduğu” bir alan olarak tanımlanan “kurumsal iletişim” ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.

Z. Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat, bu çalışmalarında “kurumsal iletişim” konusunu birçok farklı bakımdan ele alıyorlar. İletişim faktörünün organizasyonel anlamda büyük önem kazanmasıyla birlikte başlı başına bir çalışma alanı haline gelen “kurumsal iletişim”in ifade ettiklerini teorik açıdan karşılaştırmalı olarak inceliyor, ardından bu teorik bilgilerden nasıl faydalanılacağını pratik çerçevede ve muhtemel durumlar dahilinde özetliyorlar.

Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim, akademik ve sektörel anlamda her geçen gün daha fazla önem kazanan bir çalışma alanına kapsamlı bakışıyla hem konuya dair akademik merakı hem de reel sektör içerisindeki dinamikleri kavramak için benzersiz bir kaynak.
 
 
 

(Prof. Dr.) 07.05.1971 tarihinde Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini 1989’da Bornova Anadolu Lisesi’nde, lisans öğrenimini 1993’te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde tamamladı.

Yüksek lisans öğrenimini 1994-1996 yılları arasında “Kurum Kültürünün Çalışanlara İletilmesinde Örgüt İçi İletişim” isimli tez çalışmasıyla, doktora öğrenimini ise 1996-1999 yılları arasında “İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde İletişim” isimli tez çalışmasıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Akademik çalışmalarının yanında özel sektör deneyimine de sahip olan Akıncı Vural, 1996 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998-1999 yılları arasında Norveç Bergen Üniversitesi’nde burslu doktora araştırmacısı olarak bulundu. 2000 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri New York Syracuse Üniversitesi’nde davetli öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılında “Uluslararası Ziyaretçi Lider Programı” kapsamında medya okuryazarlığı alanında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmaları takip etmek üzere bir ay süreyle davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu.

2004 yılında halkla ilişkiler alanında doçent, 2009 yılında profesör unvanını almaya hak kazanan Akıncı Vural’ın halkla ilişkiler, kurum kültürü, kurumsal iletişim, insan kaynakları yönetimi, bilgi iletişim teknolojileri vb. alanlarda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Dekan Yardımcılığı, Staj Komisyon Başkanlığı, Sokrates-Erasmus Program Koordinatörlüğü, Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuş olan Akıncı Vural, 2009 yılından beri Kurumsal İletişim Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Beril Akıncı Vural, Sude ve Buse’nin annesi, Nejat Vural’ın eşidir.

Iğdır’da doğdu. Lisans öğrenimine 1999’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde başladı. Ancak bir süre sonra eğitim alanını değiştirdi ve 2001’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne birincilikle girdi.

Yüksek lisans öğrenimini 2006-2008 yılları arasında “Moda Oluşturma Sürecinde Stratejik Planlama ve Halkla İlişkilerin Rolü” isimli tez çalışmasıyla, doktora öğrenimini ise 2008-2012 yılları arasında “Dijital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal İletişime Etkisi” isimli tez çalışmasıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı. Akademik çalışmalarının yanında özel sektör deneyimine de sahip olan Bat, 2008 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazanan Bat’ın kurumsal iletişim, sosyal medya, bilgi iletişim teknolojileri, kurumsal yönetişim, kampanya yönetimi, stratejik planlama gibi alanlarda çalışmaları, bildirileri, ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra fotoğrafçılık, NLP, Reiki ve öykü yazarlığı ile ilgilenen, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi bilen Bat, Zehra Bat ile evlidir.

Kitabın Adı Kurumsal İletişim
Alt Başlık Teoriden Pratiğe
ISBN 9789750512797
Yayın No İletişim - 1923
Dizi Başvuru - 94
Alan Medya-İletişim
Sayfa 439 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 440 gr
Perakende Satış Fiyatı 305,00 TL
Baskı 3. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Ekim 2013)
Yazar Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat
Editör Ekrem Buğra Büte
Dizi Kapak Tasarımı Suat Aysu
Kapak Seda Mit
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset