Mikail Bat

Iğdır’da doğdu. Lisans öğrenimine 1999’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde başladı. Ancak bir süre sonra eğitim alanını değiştirdi ve 2001’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne birincilikle girdi.

Yüksek lisans öğrenimini 2006-2008 yılları arasında “Moda Oluşturma Sürecinde Stratejik Planlama ve Halkla İlişkilerin Rolü” isimli tez çalışmasıyla, doktora öğrenimini ise 2008-2012 yılları arasında “Dijital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal İletişime Etkisi” isimli tez çalışmasıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı. Akademik çalışmalarının yanında özel sektör deneyimine de sahip olan Bat, 2008 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazanan Bat’ın kurumsal iletişim, sosyal medya, bilgi iletişim teknolojileri, kurumsal yönetişim, kampanya yönetimi, stratejik planlama gibi alanlarda çalışmaları, bildirileri, ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra fotoğrafçılık, NLP, Reiki ve öykü yazarlığı ile ilgilenen, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi bilen Bat, Zehra Bat ile evlidir.