Z. Beril Akıncı Vural

(Prof. Dr.) 07.05.1971 tarihinde Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini 1989’da Bornova Anadolu Lisesi’nde, lisans öğrenimini 1993’te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde tamamladı.

Yüksek lisans öğrenimini 1994-1996 yılları arasında “Kurum Kültürünün Çalışanlara İletilmesinde Örgüt İçi İletişim” isimli tez çalışmasıyla, doktora öğrenimini ise 1996-1999 yılları arasında “İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde İletişim” isimli tez çalışmasıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Akademik çalışmalarının yanında özel sektör deneyimine de sahip olan Akıncı Vural, 1996 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998-1999 yılları arasında Norveç Bergen Üniversitesi’nde burslu doktora araştırmacısı olarak bulundu. 2000 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri New York Syracuse Üniversitesi’nde davetli öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılında “Uluslararası Ziyaretçi Lider Programı” kapsamında medya okuryazarlığı alanında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmaları takip etmek üzere bir ay süreyle davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu.

2004 yılında halkla ilişkiler alanında doçent, 2009 yılında profesör unvanını almaya hak kazanan Akıncı Vural’ın halkla ilişkiler, kurum kültürü, kurumsal iletişim, insan kaynakları yönetimi, bilgi iletişim teknolojileri vb. alanlarda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Dekan Yardımcılığı, Staj Komisyon Başkanlığı, Sokrates-Erasmus Program Koordinatörlüğü, Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuş olan Akıncı Vural, 2009 yılından beri Kurumsal İletişim Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Beril Akıncı Vural, Sude ve Buse’nin annesi, Nejat Vural’ın eşidir.