Bir Zamanlar Kırklareli'de Yahudiler Yaşardı...
Kırklarelili Adato Ailesi'nin Öyküsü

Erol Haker bu araştırmasıyla hem bir ailenin hayatını hem de artık çok uzak bir geçmişte kalan bir yaşam tarzını gözlerimizin önüne seriyor. Yazar, aile mensuplarıyla yapılan mülakatlar üzerinden, beş kuşak boyunca Kırklareli’de yaşamış olan Adato ailesinin öyküsünü anlatıyor.
Erol Haker bu araştırmasıyla hem bir ailenin hayatını hem de artık çok uzak bir geçmişte kalan bir yaşam tarzını gözlerimizin önüne seriyor. Yazar, aile mensuplarıyla yapılan mülakatlar üzerinden, beş kuşak boyunca Kırklareli’de yaşamış olan Adato ailesinin öyküsünü anlatıyor. Haker, renkli ve zaman zaman mizahi bir üslupla, Kırklarelili Yahudilerin nasıl yaşadıklarını, günümüzde artık sürdürülmeyen Yahudi geleneklerini, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini, özlem ve ihtiraslarını, mizaçlarını, birbirlerine karşı besledikleri sevgiyi, aralarında cereyan eden kavgaları yeni baştan kurguluyor. Artık geçmişte kalan bu yaşam şekli, İspanya’dan göç etmiş Yahudilerin kültürel kimlikleri bağlamında anlatılıyor. Adato ailesinin çok kültürlü imparatorluktan cumhuriyete geçiş sırasında yeni rejimin taleplerine nasıl ayak uydurduğu gösteriliyor. Kitapta her bir aile ferdinin Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ortamdan, savaşlardan, işgallerden, Trakya’daki büyük ölçekli nüfus hareketlerinden nasıl etkilendiği de tasvir ediliyor. Günümüzde Kırklareli’de Yahudi nüfusu, yetmiş yaş civarında altı yaşlı kişiden ibaret. Adato ailesinin kuşaklar boyunca devam eden yaşam öyküsü, Kırklareli Yahudi cemaatinin yavaş yavaş yok olmasının da öyküsü aynı zamanda.

Erol Haker 1930 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi on sekizinci yüzyılın sonunda Kırklareli’ne yerleşmiş ve beş kuşak orada yaşamıştır. 1950 yılında Stockholm Üniversitesi’nden sosyal bilimler diplomasını aldı. 1954 yılında London School of Economıcs’in uluslararası ekonomi bölümünden mezun oldu ve 1964 yılında Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nde lisansüstü işletme dalının muhasebe bölümünde eğitimini tamamladı. Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İbranice bilir. Kırk yıl boyunca ulaşım iktisatçısı ve planlamacısı olarak faaliyetlerde bulunmuş ve bu sürenin yaklaşık yarısında Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik yardım kurulları ve başka yerel faaliyet örgütler hesabına gelişmekte olan ülkeler için çalışmıştır. 1997’de emekliye ayrıldıktan sonra vaktinin çoğunu ailesinin ve Kırklareli Yahudi cemaatinin tarihini araştırmakla geçirmektedir. Erol Haker, 1956 yılında İsrail’e yerleşti. Yael Aronson ile evlidir. Üç kızı ve on torunu vardır.
Kitabın Adı Bir Zamanlar Kırklareli'de Yahudiler Yaşardı...
Alt Başlık Kırklarelili Adato Ailesi'nin Öyküsü
ISBN 9789750500213
Yayın No İletişim - 832
Dizi Anı - 37
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 344 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 249 gr
Perakende Satış Fiyatı 41,50 TL
Baskı 3. baskı - Mart 2006 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar Erol Haker
Yayına Hazırlayan Rıfat N. Bali
Çeviren Natali Medina
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Suat Aysu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset