Erol Haker

Erol Haker 1930 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi on sekizinci yüzyılın sonunda Kırklareli’ne yerleşmiş ve beş kuşak orada yaşamıştır. 1950 yılında Stockholm Üniversitesi’nden sosyal bilimler diplomasını aldı. 1954 yılında London School of Economıcs’in uluslararası ekonomi bölümünden mezun oldu ve 1964 yılında Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nde lisansüstü işletme dalının muhasebe bölümünde eğitimini tamamladı. Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İbranice bilir. Kırk yıl boyunca ulaşım iktisatçısı ve planlamacısı olarak faaliyetlerde bulunmuş ve bu sürenin yaklaşık yarısında Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik yardım kurulları ve başka yerel faaliyet örgütler hesabına gelişmekte olan ülkeler için çalışmıştır. 1997’de emekliye ayrıldıktan sonra vaktinin çoğunu ailesinin ve Kırklareli Yahudi cemaatinin tarihini araştırmakla geçirmektedir. Erol Haker, 1956 yılında İsrail’e yerleşti. Yael Aronson ile evlidir. Üç kızı ve on torunu vardır.