Türkiye’de Refah Devleti ve Siyaset
Siyasi Elitler Arasındaki Rekabet ve Toplumsal Hareketler Bir Refah Devletini Nasıl Yarattı?

Erdem Yörük’ün Türkiye’de Refah Devleti ve Siyaset kitabı ise istihdam temelli sosyal güvenlik politikalarından gelir temelli sosyal yardım politikalarına doğru bir geçişi tespit ediyor. Fakat bunu tespit ederken refah politikalarının anlamlandırılmasında taban siyasetini merkeze alan akademik geleneğe yaslanıyor. Dolayısıyla refah sistemlerinin dönüşümünü (yapısal unsurlara indirgemeden), enformel proletaryanın politik talepleri ile siyasi elitler arasındaki rekabeti dinamik bir ilişki olarak kurgulayarak anlamaya girişiyor. Bu yönüyle sosyal yardımların genişlemesinin politik anlamına dair daha derin bir kavrayış sunuyor.

“Yoksullar, uğruna mücadele ettikleri şeylerin niyetlenilmemiş bir sonucu olarak sosyal yardımlara erişim sağlamışlardır. Türkiye hükümetlerinin yeni sosyal yardımları sağlamasının arkasında, yalnızca yapısal sebepler ya da bu yardımları talep eden yoksulların örgütlü hareketleri değil, ayrıca başka siyasi, etnik ya da dinî gerekçelerle radikalleşen ve kendi safına dahil etme stratejileriyle içerilen ‘yoksul halk hareketleri’ vardı.”

Aşağı yukarı kırk yıldır yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de refah sistemleri dönüşüme uğradı. Kimi yazarlar bu dönüşümü birtakım yapısal değişkenlerin belirleyiciliği altında bildiğimiz refah devletinin ya bütünüyle ortadan kalkması ya da küçülmesiyle açıkladı.

Erdem Yörük’ün Türkiye’de Refah Devleti ve Siyaset kitabı ise istihdam temelli sosyal güvenlik politikalarından gelir temelli sosyal yardım politikalarına doğru bir geçişi tespit ediyor. Fakat bunu tespit ederken refah politikalarının anlamlandırılmasında taban siyasetini merkeze alan akademik geleneğe yaslanıyor. Dolayısıyla refah sistemlerinin dönüşümünü (yapısal unsurlara indirgemeden), enformel proletaryanın politik talepleri ile siyasi elitler arasındaki rekabeti dinamik bir ilişki olarak kurgulayarak anlamaya girişiyor. Bu yönüyle sosyal yardımların genişlemesinin politik anlamına dair daha derin bir kavrayış sunuyor.

Refah devletinin günümüzdeki biçimini detaylı verilerle anlamak isteyen okur için ufuk açıcı bir eser.

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doçent doktor ve Oxford Üniversitesi Sosyal Politika ve Müdahale Bölümü’nde bağlantılı öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Lisans ve yüksek lisans derecelerini 2002 ve 2006’da Boğaziçi Üniversitesi’nden, doktora derecesini 2012’de Johns Hopkins Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Çalışma alanları sosyal refah ve sosyal politika, toplumsal hareketler, siyaset sosyolojisi ve hesaplamalı sosyal bilimlerdir. Yaptığı çalışmalar ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ford Vakfı, Avrupa Komisyonu Marie Curie, Avrupa Araştırma Konseyi ERC StG, ERC PoC, Avrupa Komisyonu H2020, Bilim Akademisi ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Yürüttüğü projeler sonucunda, sosyal politika (glow.ku.edu.tr) ve protesto hareketleri (glocon.ku.edu.tr) üzerine iki veri seti hazırlanmıştır. Makaleleri, World Development, Governance, Politics & Society, Journal of European Social Policy, New Left Review, Current Sociology, South Atlantic Quarterly, American Behavioral Scientist, International Journal of Communication, Social Policy and Administration ve Social Indicators Research gibi dergilerde yayımlanmıştır. Young Academy of Europe üyesi ve European Review dergisinin yardımcı editörüdür. 1980 doğumlu Erdem Yörük, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kitabın Adı Türkiye’de Refah Devleti ve Siyaset
Alt Başlık Siyasi Elitler Arasındaki Rekabet ve Toplumsal Hareketler Bir Refah Devletini Nasıl Yarattı?
Orijinal Adı The Politics of the Welfare State in Turkey: How Social Movements and Elite Competition Created a We
ISBN 9789750534102
Yayın No İletişim - 3233
Dizi Araştırma-İnceleme - 543
Alan Ekonomi
Sayfa 264 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 182,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2022
Yazar Erdem Yörük
Çeviren Turgay Sivrikaya
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Suat Aysu
Düzelti Şirin Gürkan
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit