Eşitsizlikler Kitabı
2000'ler Türkiyesi'nde Gelir, Tüketim ve Değişim

Eşitsizlikler Kitabı, AKP iktidarının başladığı 2002’den 2020’lere uzanan seyri içinde, Türkiye’de toplumsal eşitsizliğin değişik boyutlarıyla olağanüstü ayrıntılı bir analizini yapıyor.

“Her yer ve zamanda geçerli tek bir eşitsizlik biçimi olmadığından hareketle, eşitsizlikler terimini kullandım... Zira eşitsizlikler sadece kimin ne kadar para kazandığını belirlemiyor, çocuğunuza aldığınız oyuncaktan tutun da kahvaltı masasına neler koyduğunuza, ne kadar zeytinyağı tükettiğinizden ailenin gençlerinin üniversite sınavlarına nasıl hazırlandığına, hatta kimin kimle evlendiğine kadar gözle görülmesi kolay olmayan bir dolu alana sızıyor, izini bırakıyor.”

Eşitsizlikler Kitabı, AKP iktidarının başladığı 2002’den 2020’lere uzanan seyri içinde, Türkiye’de toplumsal eşitsizliğin değişik boyutlarıyla olağanüstü ayrıntılı bir analizini yapıyor. Kitabın içinde dört kitap var aslında. Birincisi, eşitsizlikleri nasıl ele almak gerektiğini ve sosyal bilimlerin “görmezliklerini” tartışıyor. İkincisi, ülkedeki gelir dağılımının haritasını çıkarıyor. Üçüncüsü, tüketimi ve özellikle artan finansallaşma, dolayısıyla borçlanma sayesinde -veya yüzünden-, tüketim kalıplarının dönüşümünü inceliyor. Dördüncüsü ise eşitsizliklerin nasıl bir seyir izlediğine, olası gelişmelere ve eşitlikçi bir dönüşümün olanaklarına bakıyor.

2000’lerin başında düşme eğilimi gösterirken, 2014’ten itibaren istikrarlı ve kalıcı bir şekilde tırmanan gelir eşitsizliği, nasıl farklı ve “yeni” eşitsizlikleri ve toplumun daha önce bilmediği yeni kırılganlıkları ortaya çıkarttı? “Orta gelir tuzağı” denen kriz nedir? Kadınlar, bu eşiğin aşılmasında ve aşılamamasında neden kilit bir role sahipler?

Oğuz Işık’ın “olay yeri inceleme dedektifi” ve “zanaatkâr sabrını” birleştirerek yaptığı olağanüstü ayrıntılı çalışma, yukarıdakiler gibi birçok sorunun cevabını arıyor.

Lisans ve yüksek lisansını ODTÜ’de, doktorasını University College London’da yaptı. 1993-2019 arasında ODTÜ’de çalıştı. Eşitsizlik, yoksulluk, siyaset coğrafyası ve kentsel ayrışma konularında çalışmaları var. İletişim’den daha önce 2001’de Melih Pınarcıoğlu’yla birlikte yazdığı Nöbetleşe Yoksulluk yayımlandı.

Kitabın Adı Eşitsizlikler Kitabı
Alt Başlık 2000'ler Türkiyesi'nde Gelir, Tüketim ve Değişim
ISBN 9789750533020
Yayın No İletişim - 3151
Dizi Araştırma-İnceleme - 524
Alan Emek, Sosyoloji
Sayfa 399 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 275,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2022
Yazar Oğuz Işık
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit