Sosyal Yardım Alanlar
Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet

Kitap, Türkiye’de sosyal yardım olgusunu, sosyal yardım alanların deneyimine ve yardımlar temelinde ürettikleri ve içerisine girdikleri ilişki biçimlerine odaklanarak anlama çabasındadır.

“Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarındaki (…) sosyal politikada paradigma dönüşümünün parçası olarak beliren sosyal yardımlara dayalı merkezî ve yerel sosyal politika programının kurumsal gelişimine paralel olarak, sosyal yardımlar temelinde çeşitli özgün ilişki biçimleri, davranış örüntüleri ve düşünme tarzları oluşmuştur. Önceki yıllardan farklı olarak, merkezî düzeyde belirlenen ve yerel düzeyde uygulanan ve giderek çeşitlenerek bir politika ortodoksisi halini alan sosyal yardım programlarının gelişimi, kendisini çevreleyen hâkim iktisadi, siyasal ve ideolojik yapılarla birlikte, yardım alanlarda yer yer örüntüleşmiş davranış ve ilişkileri de beraberinde getirmiştir. (…) Kitap, Türkiye’de sosyal yardım olgusunu, sosyal yardım alanların deneyimine ve yardımlar temelinde ürettikleri ve içerisine girdikleri ilişki biçimlerine odaklanarak anlama çabasındadır.”

Türkiye kapitalizminde hem vatandaş hem sınıf olarak yoksulların hayatında, sosyal yardım rejiminin nasıl bir etkisi var? Sosyal yardımlar, “veren”le “alan” arasında nasıl bir ilişki kuruyor, yardım alanların tavrını, hissiyatını nasıl etkiliyor? Korporatist ve klientalist sosyal refah siyaseti oylara nasıl yansıyor? Yardım alıyor olmak -cinsiyet kimliğiyle de alakalı olarak- özsaygıyı nasıl etkiliyor?

Bu sorular etrafında tartışmalar yürüten makalelerin yanında, sosyal yardım alanlarla yapılan kapsamlı görüşmeler, kitabın değerli bir katkısı. Sosyal yardıma nakit açığını kapatmak için veya gelire takviye olarak başvuranlardan, tamamen yardımla geçinen işsiz ve yarı-işsizlere kadar, yoksulların seslerini duyuyoruz her makalede, görüşmede. Denizcan Kutlu’nun derlemesinde Serdal Bahçe, Utku Balaban, Özge Sanem Özateş Gelmez, Elif Hacısalihoğlu, Recep Kapar, Emirali Karadoğan, Ahmet Haşim Köse, Denizcan Kutlu ve Gülcan Urhan makaleleri yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
GİRİŞ: TÜRKİYE’DE YOKSULLARIN SOSYAL YARDIM DENEYİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER Denizcan Kutlu
KAPİTALİZMİN YOKSULLUĞU: VATANDAŞ YA DA TOPLUMSAL SINIF OLARAK YOKSULLAR? Ahmet Haşim Köse, Serdal Bahçe
TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM SİSTEMİNDE ÇALIŞMA YOKLAMASI Recep Kapar
GÜVENCESİZLİK DÖNGÜSÜNDE VAZGEÇİL(E)MEYEN GÜVENCE ARAYIŞI: ÇALIŞMA, GEÇİM VE SOSYAL YARDIM BAĞI Elif Hacısalihoğlu
TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN HAK(SIZLIK) NİTELİĞİNİN YASAL VE TOPLUMSAL TEMELLERİ: DÜZENLEME, UYGULAMA, DENEYİM Denizcan Kutlu
İSLÂMCI REFAH REJİMİ VE SİYASET: YENİ KORPORATİZMİN BÖLGESEL OY DAĞILIMINA ETKİLERİ Utku Barış Balaban
YEREL REFAH SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA BELEDİYE YARDIMLARI VE YARDIM ALMA DENEYİMİ: İŞLEV VE SONUÇLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Gülcan Urhan
SOSYAL YARDIMLARIN TOPLUMSAL CİNSİYETLİ DOĞASI: CİNSİYETÇİ İŞBÖLÜMÜNÜN YENİDEN ÜRETİMİ Özge Sanem Özateş Gelmez
SOSYAL YARDIMLAR ZARARLI (MI?): “BİR PAKET MAKARNA”NIN ÖZ SAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ VE KLİENTALİZM SORGULAMASI Emirali Karadoğan

(Dr.) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde görev yapıyor. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Kutlu, yüksek lisansını 2008, doktorasını ise “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu” başlıklı tezi ile 2014 yılında Ankara Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezi, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulundu. Türkiye’nin farklı illerinde yoksulluk ve sosyal yardımlar, çağrı merkezi çalışanları, mühendisler ve madenciler ve sendikalar üzerine saha çalışmalarına katıldı. TÜBİTAK bursu ile 2013 yılında, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda Misafir Araştırmacı olarak bulundu. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisinde Yayın Kurulu üyesidir. İlgi alanları sosyal yardımlar, emek ve toplumsal sınıflar, sendikacılık, çalışma ilişkileri ve sanat başlıkları altına yerleştirilebilir. Kitapları: Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin (NotaBene, 2015), Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler (NotaBene, 2017, der. Çağrı Kaderoğlu Bulut ile birlikte); Sosyal Yardım Alanlar: Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet (İletişim, 2018, der.); Sosyal Politika ve İktisat Yazıları: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya Armağan (Mülkiyeliler Birliği, 2020, der. Hasan Tahsin Benli, Elif Hacısalihoğlu, Güven Savul ile birlikte).

Kitabın Adı Sosyal Yardım Alanlar
Alt Başlık Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet
ISBN 9789750523427
Yayın No İletişim - 2583
Dizi Araştırma-İnceleme - 425
Alan Ekonomi, Sosyoloji
Sayfa 408 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 423 gr
Perakende Satış Fiyatı 40,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2018
Derleyen Denizcan Kutlu
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Denizcan Kutlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit