Prekarya
Yeni Tehlikeli Sınıf

Standing, “küreselleşmenin çocuğu” dediği prekarya olgusunun oluşumunu, dünyasını ve çelişkilerini büyük bir sarahatle tasvir ediyor kitabında. Prekaryanın iç ayrımlarını, tâbi olduğu sömürü mekanizmalarını zengin bir örnek dökümüne dayanarak inceliyor. Yeni  bir emek hareketi için ipuçları çıkartmaya da yarayan bir analiz bu.

Prekarya… Bu “yeni” kelime, yeni zamanların toplumsal gerçekliğinin çarpıcı bir yüzünü tanımlıyor: Alabildiğine “esnekleşmiş” bir istihdam rejiminde sürekli değişen işlerde, adeta hep geçici bir statüde çalışanlar… Düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar…

Bütün dünyada giderek genişleyen bu kitleyi “çalışan yoksullar” veya “güvencesiz işçiler” diye tanımlayanlar da oldu. Guy Standing, prekaryayı teşhis edebilmek için onların kimliksizliğini göz önüne almak gerektiğine dikkat çekiyor: Bir geleceği olmayan ve “toplumsal hafızadan yoksun” işlerde çalışıyorlar…

Guy Standing’in prekarya olgusu ve kavramı üzerine referans olan kitabı, “yeni tehlikeli sınıf” alt başlığını taşıyor. Birçok düşünür ve sosyal bilimci, prekaryayı zamanımızın proletaryası olarak tanımlıyor zira. En azından, günümüzde prekarya gerçekliğini ve kavramını hesaba katmadan işçi sınıfı, proletarya üzerine düşünmek mümkün değil.

Standing, “küreselleşmenin çocuğu” dediği prekarya olgusunun oluşumunu, dünyasını ve çelişkilerini büyük bir sarahatle tasvir ediyor kitabında. Prekaryanın iç ayrımlarını, tâbi olduğu sömürü mekanizmalarını zengin bir örnek dökümüne dayanarak inceliyor. Yeni  bir emek hareketi için ipuçları çıkartmaya da yarayan bir analiz bu.

"Guy Standing, kullanım süresi geçen proletarya ve orta sınıf terimlerinin yerine prekaryayı koyarak hedefi on ikiden vuruyor."
Zygmunt Bauman

"Prekarya fikrinin teorik ve ampirik açıdan eksikleri var fakat doğru anlaşıldığında bir çoğunluk inşa edecek yeni bir radikal projeye temel oluşturabilir."
Richard Seymour

1948’de doğdu. Sussex, Illinois ve Cambridge’de ekonomi öğrenimi gördü. 1975-2006 arasında Dünya Çalışma Örgütü ILO’da çalıştı. 2006’da üniversitede ders vermeye başladı. 2013’ten beri Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’nda (SOAS) öğretim üyesidir. Prekarya Bildirgesi adlı kitabı da 2017’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı

Kitabın Adı Prekarya
Alt Başlık Yeni Tehlikeli Sınıf
Orijinal Adı The Precariat: The New Dangerous Class
ISBN 9789750533570
Kapak “Prekaryanın koruyucu azizi Sen Prekario” (İtalya, 1 Mayıs 2004)
Yayın No İletişim - 2076
Dizi Araştırma-İnceleme - 346
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 336 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 246,00 TL
Baskı 2. basım 1. baskı - Kasım 2022
Yazar Guy Standing
Çeviren Ergin Bulut
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Sercan Çınar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ayla Karadağ
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit