Şimdi Reklamlar...

Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak şirketlerin hedef kitleleri ile buluşmaları ve iletişim içine girmeleri açısından reklamın vazgeçilmez önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır.

Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak şirketlerin hedef kitleleri ile buluşmaları ve iletişim içine girmeleri açısından reklamın vazgeçilmez önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Şirketlerin reklam amaç ve stratejilerinin, sahip oldukları genel pazarlama amaçlarına uygun olarak planlanması gerekliliği, değişen çevre koşullarının etkisiyle farklılaşan pazar yapısı ve pazarlama anlayışının tüketici yapısında yarattığı değişim, şirketler için müşterinin kazandığı önem, reklam anlayışında da yeni bakış açılarının doğmasına yol açmıştır. Ayrıca, şirketler için önemli bir maddi gider unsuru olan reklamın istenen etkiyi yaratabilmesi için reklam ve pazarlama arasındaki yalın ve birbirini tamamlayan bağların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Tüm bu noktalar dikkate alınarak oluşturulan bu çalışma, reklamın ne olduğundan başlayarak, neler anlattığını, nasıl anlattığını ve kimlere ulaşmayı hedeflediğini reklam örneklerini baz alarak tüm ayrıntılarıyla sergilemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nü bitirdi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yaptı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Başkanı’dır. Diğer eserleri: Reklam ve Yaratıcı Strateji (Füsun Topsümer ile birlikte), Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam (Ahmet B. Göksel ve Füsun Topsümer ile birlikte), Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle (Füsun Topsümer ve Nilay Başok Yurdakul ile birlikte; İletişim Yayınları, 1999), Marketing PR (Füsun Topsümer ve Serra İnci Çelebi ile birlikte), Reklam Yazarlığı (İletişim Yayınları, 2003), Reklam ve Reklam Mevzuatı (Zakir Avşar ile birlikte), Şimdi Reklamlar (Özkan Ulukök ve Sinem Yeygel ile birlikte; İletişim Yayınları, 2005), Kurumsal Reklamın Anlattıkları (Sinem Yeygel ile birlikte), Reklam ve Reklamcılık, Reklam Çekicilikleri (Uğur Bakır ile birlikte; İletişim Yayınları, 2010).

1999 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdi. 2002 yılında “Reklam Mesajlarının Hedef Kitleye ve Medyaya Yönelik Olarak Farklılaştırılması ve Dergi Reklamcılığı Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı ve aynı yıl doktora eğitimine başladı. Özkan Ulukök 2001-2005 yılları arasında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

1998 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2002 yılında “Kurum Kimliğinin Oluşturulmasında Halkla İlişkilerin Rolü” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını tamamladı ve aynı yıl doktora eğitimine başladı. Sinem Yeygel halen doktora eğitimine devam etmekte ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Diğer Eserleri: Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Belma Güneri Fırlar ile birlikte; Ege Üniversitesi Basımevi, 2004); Kurumsal Reklamın Anlattıkları ( Müge Elden ile birlikte; Beta Basım Yayım, 2006). 

Kitabın Adı Şimdi Reklamlar...
ISBN 9789750503474
Yayın No İletişim - 1101
Dizi Başvuru - 42
Alan Medya-İletişim
Sayfa 556 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 406 gr
Perakende Satış Fiyatı 340,00 TL
Baskı 8. baskı - Nisan 2021 (1. baskı - Ağustos 2005)
Yazar Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel
Dizi Yayın Yönetmeni Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Kapaktaki Görsel Jerry Lofaro
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset