Sinem Yeygel

1998 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2002 yılında “Kurum Kimliğinin Oluşturulmasında Halkla İlişkilerin Rolü” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını tamamladı ve aynı yıl doktora eğitimine başladı. Sinem Yeygel halen doktora eğitimine devam etmekte ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Diğer Eserleri: Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Belma Güneri Fırlar ile birlikte; Ege Üniversitesi Basımevi, 2004); Kurumsal Reklamın Anlattıkları ( Müge Elden ile birlikte; Beta Basım Yayım, 2006).