Sergüzeşt
Eleştirel Basım

Romanın 1888 yılında yapılan ilk baskısını 1924 yılında yayımlanan nüshayla karşılaştırarak hazırlanan eleştirel basımda bu sayede, hem yazarın hem de bahsedilen dönemlerin edebiyat anlayışındaki değişim gösterilirken, aynı zamanda dipnotlarla, günümüzokurunun metni ve metnin geçtiği zamanı daha detaylı bir biçimde anlamasının da imkânı yaratılıyor.

İsmail Kayapınar'ın çevrimyazısı, notları ve önsözüyle.

Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt’te döneminin en büyük toplumsal gerçeklerinden biri olan esirliğin yakıcılığını tüm yönleriyle anlatıyor.

Samipaşazade Sezai’nin, Kafkasya’da esir tüccarları tarafından kaçırılan ve memleketinden uzaklara, İstanbul’a getirilen küçük Dilber’in genç bir kadın olma sürecinde yaşadığı acıları, konaklarda çektiği zorlukları, aşka dair hayal kırıklıklarını anlattığı Sergüzeşt, aynı zamanda özgürlükçü fikirlerle tanışmaya başlayan Tanzimat aydınının esaret olgusuna yönelttiği bir eleştiri olarak da öne çıkar.

Romanın 1888 yılında yapılan ilk baskısını 1924 yılında yayımlanan nüshayla karşılaştırarak hazırlanan eleştirel basımda bu sayede, hem yazarın hem de bahsedilen dönemlerin edebiyat anlayışındaki değişim gösterilirken, aynı zamanda dipnotlarla, günümüzokurunun metni ve metnin geçtiği zamanı daha detaylı bir biçimde anlamasının da imkânı yaratılıyor.

“[Samipaşazade Sezai’nin] eserinin en büyük meziyeti tasvirlerinin fevkalade olmasıyla beraber fenn ü hakikat dairesinden çıkmamasıdır.”
NAMIK KEMAL

1859’da İstanbul’da doğdu. Babası ilk Milli Eğitim Bakanı Abdurrahman Sami Paşa, annesi paşanın ikinci eşi ve Kafkasya’dan getirilmiş bir cariye olan Gülârâyiş Hanım’dır. Çocukluğu babasının Taşkasap’ta bulunan geniş konağında geçti. Bu konakta, devrin önemli edebiyatçılarıyla tanıştı ve ilk tahsilini özel hocalardan aldı. Çamlıca’daki köşklerine komşu olan Abdülhak Hamid ve Recaizade Mahmut Ekrem’le dostluk kurdu ve ömür boyu dostlukları devam etti. 1879’da Evkâf-ı Hümayûn Mektûbî Kalemi’nde göreve başladı, ardından 1901 yılına kadar Londra Sefâreti’nde ve Hariciye Nezâreti İstişâre Odası’nda çalıştı. 1901’de Paris’teki Jön Türkler’in lider kadrosunun yanına giderek, İttihat ve Terakki’nin yayın organı Şûrâ-yı Ümmet gazetesinde Osmanlı Devleti’nin politikalarını eleştiren yazılar yazdı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. 1909-1921 yılları arasında Madrid büyükelçiliği yaptı. 1921’de görevinden ayrılarak yine İstanbul’a geldi. 1927’ye kadar çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazdı. 1927’de TBMM tarafından kendisine cüzi bir maaş bağlandı ve geçimini zor şartlar altında sağladı. 26 Nisan 1936’daki vefatına kadar İstanbul Belediyesi’nce Kadıköy Mühürdar’da kiralanan bir evde yaşadı.
Samipaşazade Sezai’nin ilk yazısı “Maarif” on dört yaşındayken Kamer’de yayımlandı. Yirmi yaşlarında Şir adlı 3 perdelik bir trajedi yazdı fakat bu eserle beklediği ilgiyi göremedi. Tek romanı olan Sergüzeşt’i 1888 yılında yayımladı, bu eserle birlikte ismi “Sergüzeşt yazarı” olarak anılmaya başladı. 1891 yılında yayımladığı Küçük Şeyler adlı hikâyelerden oluşan eseri edebiyatımızda kısa hikâye türünün başarılı ilk örneklerinden biri olarak değerlendirildi ve Servet-i Fünûn yazarları üzerinde büyük etkiler uyandırdı. Rumûzü’l-edeb ve İclâl adlı eserlerindeyse hikâyeler, denemeler ve gezi notlarını yayımladı. Paris’te geçirdiği yıllarda edebi eserlerden çok politik makaleler üretti, özellikle Şûrâ-yı Ümmet gazetesinde dış politika hakkında yazılar kaleme aldı. Hazîne-i Evrâk, İkdam, İleri ve Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuası’nın yazar kadrosunda yer aldı. 1934-1935 yıllarında kaleme aldığı Konak adlı romanıysa tamamlanmamıştır.

Kitabın Adı Sergüzeşt
Alt Başlık Eleştirel Basım
ISBN 9789750532733
Kapak Osman Hamdi Bey, “Haremde”, 1880
Yayın No İletişim - 3132
Dizi İletişim Klasikleri - 153
Alan Klasik Türkiye Edebiyatı
Sayfa 203 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 100,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2022
Yazar Samipaşazade Sezai
Çevrimyazı İsmail Kayapınar
Dizi Yayın Yönetmeni Murat Belge
Yayına Hazırlayan Emre Bayın
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
Edebiyatımızın Unutulmaz Klasikleri Seti
Edebiyatımızın unutulmaz klasikleri arasında yer alan Sergüzeşt, Araba Sevdası, Mai ve Siyah ve Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ın eleştirel basımları, bu eserlerin çeşitli nüshaları arasındaki farklara, yazarlarının kaynaklarına, göndermelerine, metne dair haritalara ve resimlere yer verilerek hazırlandı.