Kutsal Savaşlar Tarihi

Savaş, bilinen, güncelliğini hiç yitirmeyen, ama ne yazık ki gerektiği kadar işlenmeyen bir konudur. Bu kitap savaşsız bir dünya zorunluluğu üzerinde durarak, şiddeti ve savaşı doğrulayan her tür ideolojik boyunduruktan kurtulmuş bir düşünce yapısının dinginliği ve huzuru içinde “savaş” ideolojilerinin temellerini irdeliyor.
Savaş, bilinen, güncelliğini hiç yitirmeyen, ama ne yazık ki gerektiği kadar işlenmeyen bir konudur. Bu kitap savaşsız bir dünya zorunluluğu üzerinde durarak, şiddeti ve savaşı doğrulayan her tür ideolojik boyunduruktan kurtulmuş bir düşünce yapısının dinginliği ve huzuru içinde “savaş” ideolojilerinin temellerini irdeliyor.
Felsefeci Jacques G. Ruelland, savaş, kutsal savaş, kutsanmış savaş, fetih ve yıkım savaşı gibi kavramları mercek altına alırken, kutsal savaşın haklı savaşa dönüştürülerek rasyonalize edilmesinin evrimini ve böylelikle Haçlı Seferleri’nin, Engizisyon’un, sömürge ve genel olarak dinsel kökenli savaşların nasıl aklandıklarını anlatıyor. Semavî dinleri bu bağlamda ele alan yazar, insanlara ölümlerinden önce ulaşabilecekleri sonuçların vaat edilmesiyle haklı savaşın laikleşme sürecini de sergilemekten geri kalmıyor.
Bu çalışma, “dönüşü olmayan bir serüven” olan savaşın her biçiminin yok edilmesinin ve bizi bencilliğe, saldırganlığa, aldatmacaya iten insanî sapmaları ve zaafları tümüyle ortadan kaldırmak ya da azaltmak gerektiğini anlamamız konusunda bilimsel bir katkı sağlıyor.
College Edouard - Montpetit'de (Saint-Hubert,Quebec) felsefe profesörü ve Montreal Üniversitesi'nde "Bilim ve Tıp Tarihi" eğitmeni. De l'epistemologie a la politique: la philosophie de l'histoire de Karl R. Popper adlı yapıt yazarın bir başka çalışmasıdır.
Kitabın Adı Kutsal Savaşlar Tarihi
Orijinal Adı Histoire de la guerre sainte
ISBN 9789750502514
Yayın No İletişim - 1011
Dizi Başvuru - 36
Alan Tarih
Sayfa 132 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 107 gr
Perakende Satış Fiyatı 12,59 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2004
Dizi Yayın Yönetmeni Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Çeviren Teoman Tunçdoğan
Yazar Jacques G. Ruelland
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset