Iskalanmış Barış
Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938

Iskalanmış Barış, Tanzimat’tan başlayarak İkinci Dünya Savaşı arifesine uzanan süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve Süryani etnik toplulukların kimlik inşa macerasını anlatıyor. Bölgedeki Protestan misyonlarının –giderek Batılı devletlerin politikalarından özerkleşen– etkinliklerinin bu maceradaki özel etkisine eğilerek...

Iskalanmış Barış, Tanzimat’tan başlayarak İkinci Dünya Savaşı arifesine uzanan süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve Süryani etnik toplulukların kimlik inşa macerasını anlatıyor. Bölgedeki Protestan misyonlarının –giderek Batılı devletlerin politikalarından özerkleşen– etkinliklerinin bu maceradaki özel etkisine eğilerek... Kitapta, Tanzimat’ın merkezîleşme çabalarının ve Abdülhamit dönemi panislamist politikalarının Osmanlı millet politikaları üzerindeki yansıması incelendikten sonra, bölgenin bugünkü şeklini almasında belirleyici olan trajik olayların yaşandığı 1908-1938 arası dönem ele alınıyor. II. Meşrutiyet’in ilanından Dersim İsyanı’na kadar uzanan bu tarihsel kesitte, Jön Türk yönetimiyle ulusal Türk Devleti’nin bölgeye bugünkü etnik yapısını kazandıran icraatları tartışılırken, buradaki sürekliliklere dikkat çekiliyor. İsviçreli tarihçi Hans-Lukas Kieser, Anadolu halklarının o kaotik dönemde bile milliyetçilikler-ötesi toplumsal çözümleri ve bir arada yaşama pratiklerini varetmeye pekâlâ yaklaştığını düşünüyor. Kitabın adı, o zamanlar bu fırsatın kaçırıldığını vurguluyor: Iskalanmış Barış. Kieser, yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmasıyla, o barışçı ve sivil potansiyeli canlı kılmayı amaçlıyor.

 

 

Osmanlı’nın son dönemleri ile Osmanlı sonrasının yerel, bölgesel ve küresel boyutları üzerine uzmanlaşan bir tarihçi ve Newcastle, Avustralya ve Zürih üniversitelerinde modern tarih profesörüdür. 2005’ten 2015’e kadar Basel’deki İsviçre-Türkiye Araştırmalar Derneği’ne başkanlık yapmıştır. World War I and the End of the Ottomans (2015), Nearest East: American Millennialism and Mission to the Middle East (2010), Vorkämpfer der “neuen Türkei” (2005, Türkçede: Türklüğe İhtida, 2008, İletişim Yayınları), Turkey Beyond Nationalism (2005), Der verpasste Friede (2000, Türkçede: Iskalanmış Barış, (2005, 5. baskı 2018, İletişim Yayınları) ve Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah (2002, 3. baskı 2014) yayınları arasındadır. Halen Lozan Konferansı ve Antlaşması’nın tarihi üzerine çalışmaktadır.

Kitabın Adı Iskalanmış Barış
Alt Başlık Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938
Orijinal Adı Der verpasste Friede, Mission, Ethnie und Staat in den Ostprovinzen der Türkei 1839-1938
ISBN 9789750511691
Yayın No İletişim - 1075
Dizi Tarih - 34
Alan Tarih
Sayfa 704 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 711 gr
Perakende Satış Fiyatı 465,00 TL
Baskı 5. baskı - Nisan 2018 (1. baskı - Nisan 2005)
Yazar Hans-Lukas Kieser
Çeviren Atilla Dirim
Editör Bahar Siber, Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Bahri Özcan
Dizin Güneş Akkor
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset