Habermas
Entelektüel Bir Biyografi

Avrupa’nın en önemli felsefecilerinden biri olan Jürgen Habermas’ın hayatı, bir yandan Eleştirel Teori’nin gelişme seyri bağlamında, diğer yandan Almanya’daki liberal demokrasinin işleyişine dair yarım asırdır süren siyasal ve anayasal mücadele ekseninde izlenebilir.

Avrupa’nın en önemli felsefecilerinden biri olan Jürgen Habermas’ın hayatı, bir yandan Eleştirel Teori’nin gelişme seyri bağlamında, diğer yandan Almanya’daki liberal demokrasinin işleyişine dair yarım asırdır süren siyasal ve anayasal mücadele ekseninde izlenebilir. Habermas’ın –kamusal alan, iletişimsel eylem ve moderniteye ilişkin- tartışma yaratan düşünce ve teorileri, Almanya’daki başat siyasal olaylarla, örneğin yargı sisteminin Nazi düşüncesinden arındırılmasındaki başarısızlık, anayasa mahkemesinin yükselişi, 1968 ve sonrasındaki öğrenci ayaklanmaları, NATO’nun Almanya’ya nükleer silah konuşlandırma kararı ve Doğu Almanya’nın beklenmeyen çöküşü tarafından belirlenmiştir. Diğer yandan şu da iddia edilebilir: Habermas’ın devlet, hukuk ve anayasa hakkındaki çalışmalarının, Alman siyasal kültürünün liberal-demokratik bir modele doğru evrilmesinde kritik bir rolü olmuştur. Matthew G. Specter, düşünür ile kültürü arasındaki karşılıklı ilişkiyi eşine az rastlanır bir titizlikle betimliyor. Habermas’ı ve dönemini anlatan bir entelektüel biyografi...

“Çarpıcı bir eser. Başka hiçbir kitap, Habermas’ın düşüncesini düşünsel-tarihsel bağlamına böylesine ustaca ve bu derinlikte istiflememişti.” John P. McCormick, Chicago Üniversitesi

“Kitap, Alman kamu kültürünün dönüştürülmesine büyük katkıları bulunan bir düşünürle mütevazı ve saygılı bir diyaloga girerken, kendi gür sesini de duyurabilmekte.” Allan Megill, Virginia Üniversitesi

Orta Connecticut Eyalet Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde yapan Specter'in kültür tarihi, insan hakları tarihi, Alman tarihi gibi ilgi alanları vardır. Modern Intellectual History ve The European Legacy gibi dergilerde yayınları, Harvard Avrupa Çalışmaları Merkezi, Ulusal Beşeri Bilimler Merkezi, Alman Tarih Enstitüsü, Birmingham Vatandaşlık Hakları Enstitüsü ve Amerikan Tarih Cemiyetinde sunum ve çalışmaları olmuştur.

Kitabın Adı Habermas
Alt Başlık Entelektüel Bir Biyografi
Orijinal Adı Habermas. An Intellectual Biography
ISBN 9789750510731
Yayın No İletişim - 1775
Dizi Biyografi - 19
Alan Çağdaş Dünya Edebiyatı
Sayfa 308 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 252 gr
Perakende Satış Fiyatı 229,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2012
Yazar Matthew G. Specter
Çeviren İsmail Ilgar
Editör Levent Cantek, Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Emir Çelî Şimşek
Dizin Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset