Pertev Naili Boratav
Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı

Mete Çetik, son derece titiz araştırmasında, Pertev Naili Boratav’ın yaşam öyküsünü anlatıyor. Milliyetçi heyecanlar içinde olduğu gençlik döneminden sola yönelişi; İkinci Dünya Savaşı dönemindeki antifaşist neşriyat girişimleri; Soğuk Savaş’ın anti-komünist cadı avının ilk kurbanlarından biri oluşu; kendi tabiriyle “gurbet acısı” ve Fransa yılları… Batı/Batılılaşma/Batıcılık, milliyetçilik, milli kimlik ile ilgili anlayışı ve tabii halk edebiyatına, halk kültürüne ilişkin görüşleri…

Pertev Naili Boratav, Türkiye’nin uluslararası düzeyde tanınan ve sayılan müstesna bilim insanlarından biri. Buna, tamamen “yerli” bir konuyla, folklor ve halk edebiyatıyla ilgili çalışmalarıyla erişmiş; gerçekten yerel-evrensel bütünlüğünü kurmuş, sağlam temellendirilmiş bir “kültürel sentez” yorumu getirmiş bir halkbilimci. Şu da var ki, Türkiye’nin yetiştirdiği bu büyük bilim insanı, ülkesinde büyük baskılara maruz kalmış, üniversiteden tasfiye edilmiş, bilimsel faaliyetinin en verimli çağını yurt dışında geçirmek zorunda kalmış…


Mete Çetik, son derece titiz araştırmasında, Pertev Naili Boratav’ın yaşam öyküsünü anlatıyor. Milliyetçi heyecanlar içinde olduğu gençlik döneminden sola yönelişi; İkinci Dünya Savaşı dönemindeki antifaşist neşriyat girişimleri; Soğuk Savaş’ın anti-komünist cadı avının ilk kurbanlarından biri oluşu; kendi tabiriyle “gurbet acısı” ve Fransa yılları… Batı/Batılılaşma/Batıcılık, milliyetçilik, milli kimlik ile ilgili anlayışı ve tabii halk edebiyatına, halk kültürüne ilişkin görüşleri…

Boratav’ın bir akademisyen olarak meslek hayatına ilişkin, “huyuna suyuna” ilişkin de canlı ayrıntılar var kitapta. Büyük hevesleri ve büyük azmiyle, bir “büyük hoca”nın canlı bir portresi…

Ankara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi lisans (1992), Siyaset Bilimi yüksek lisans (1996) ve Tarih doktora (2002) dereceleri aldı. Daha önce Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde çalıştı. Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Türk siyasal tarihi, Türk düşünce tarihi ve emek tarihi alanlarında çalışmaktadır.

Kitabın Adı Pertev Naili Boratav
Alt Başlık Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı
ISBN 9789750527548
Kapak Tarih Vakfı’ndaki Boratav ailesi arşivinden
Yayın No İletişim - 2835
Dizi Biyografi - 32
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 384 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 244,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2019
Yazar Mete Çetik
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit