Çokkültürlülük

Antikçağ’dan beri tüm toplumlarda, birlikte yaşamanın imkânı ve koşulları üzerine bir tartışma sürüp gidiyor... Bir tarafta kimlik talepleri ortaya atılıp kültürel özgüllükler savunulurken, diğer tarafta toplumsal uyum ve siyasal iktidar adına bir ve tek olma iddiası daima gür bir sesle yineleniyor.

Antikçağ’dan beri  tüm toplumlarda, birlikte yaşamanın imkânı ve koşulları üzerine bir tartışma sürüp gidiyor.. Bir tarafta kimlik talepleri ortaya atılıp kültürel özgüllükler savunulurken, diğer tarafta toplumsal uyum ve siyasal iktidar adına  bir ve tek olma iddiası daima gür bir sesle yineleniyor ...

Çokkültürlülük, bu özerklik taleplerinin tanınmasını amaçlayan bir hareket olarak nitelenir. Çokkültürlülük anlayışına göre kamusal alanda farklı kültürlerin bir arada yaşaması sağlıklı bir toplumsal yapının anahtarıdır. Bu amaca yönelik olarak pozitif ayrımcılık, anadilde eğitim, kıyafet özgürlüğü gibi birçok uygulamaya başvurulması söz konusudur. Tüm bu düzenlemelerin amacı özetle, dünyadaki kimlik hareketlerinin, farklı kültürel ufuklara sahip nüfus topluluklarının bir arada ve barış içinde yaşayabilmelerinin sağlanmasıdır.

Milena Doytcheva bu kitapta çokkültürlülüğün sorunlarını ve kazanımlarını sorguluyor. Yazar, çokkültürlü yaşayış pratiğini yüceltmeksizin, öte yandan  zaaflarını da gözden kaçırmaksızın, ayrıntılı bir şekilde ve belgelere dayanarak siyasi sonuçlarına ışık tutmaya çalışıyor.
 

Lille-3 Üniversitesi'nde sosyoloji doçenti olarak görev yapmaktadır ve GRACC'ta (Ortak Eylen ve İnançlar Araştırma Grubu) araştırma görevlisidir. Çokkültürlülük kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.
Kitabın Adı Çokkültürlülük
Orijinal Adı Le multiculturalisme
ISBN 9789750506642
Yayın No İletişim - 1379
Dizi Politika - 76
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 141 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 126 gr
Perakende Satış Fiyatı 134,00 TL
Baskı 4. baskı - Ekim 2020 (1. baskı - Nisan 2009)
Yazar Milena Doytcheva
Çeviren Tuba Akıncılar Onmuş
Editör Can Belge
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ziya Osman Bangu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset