Toplum Sağlığına Bir Köprü
Tıp Eğitimi

Tıp bilimi, tıp eğitimi ve sağlık sorunları arasındaki bağlantılar seyirci kalınmayacak ölçüde bozulmuştur. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, ancak aşırı derecede teknikleşerek ve pahalılaşarak insancıl özünü yitirmektedir.
Tıp bilimi, tıp eğitimi ve sağlık sorunları arasındaki bağlantılar seyirci kalınmayacak ölçüde bozulmuştur. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, ancak aşırı derecede teknikleşerek ve pahalılaşarak insancıl özünü yitirmektedir. Tıp biliminin sunduğu olanaklar insanlara eşitçe ulaştırılamamaktadır. Tıp eğitimi, tıp biliminin biyomedikal perspektifine teslim olmuştur. Öğrenciler tıp fakültelerinden, bilgi yükü altında ezilmiş, genel yeterlilikten yoksun, içinde yaşadıkları toplumun öncelikli sağlık sorunlarından habersiz ve topluma yabancılaşmış olarak mezun edilmektedir. Oysa tıp eğitimi, tıp bilimi ve toplumun sağlık sorunları arasında bir köprü işlevi görmelidir. Tıp eğitimi ve toplumun sağlık sorunlarını görmezden gelmek, bunlardan kaçmak; bilimin, teknolojinin, bir uzmanlık alanının ya da dar görüşlülüğün arkasına saklanmak anlamına gelir. Oysa gelecek, cüret ve düşgücünü gerektirir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Cem Terzi, bu çalışmasında, iflas eden tıp eğitimi paradigmasını irdelemekte ve 21. yüzyıl için yeni çözümler önermektedir.
1962'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdi. Genel Cerrahi uzmanlığını 1992 yılında Ankara Numune Hastanesi'nden aldı. Bir süre İngiltere'de, Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Kolorektal Cerrahi Birimi'ndeki görevine Ağustos 1998'de başladı. Aralık 2000'de doçent oldu. TTB Merkez Konseyi Üyeliği (1994-1995), TTB Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu Üyeliği (1994, 1997-1998), TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu Yürütme Kurulu (1999-), Türk Cerrahi "Board" (Yeterlilik) Kurulu Üyeliği (2001-) yaptı.
Üst Başlık Toplum Sağlığına Bir Köprü
Kitabın Adı Tıp Eğitimi
ISBN 9789754708844
Yayın No İletişim - 709
Dizi Başvuru - 13
Alan Sağlık
Sayfa 183 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 138 gr
Perakende Satış Fiyatı 15,09 TL
Baskı 2. baskı - Haziran 2001 (1. baskı - Nisan 2001)
Yazar Cem Terzi
Dizi Yayın Yönetmeni Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Kapaktaki Görsel Sally Wern Comport
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset