Cem Terzi

1962'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdi. Genel Cerrahi uzmanlığını 1992 yılında Ankara Numune Hastanesi'nden aldı. Bir süre İngiltere'de, Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Kolorektal Cerrahi Birimi'ndeki görevine Ağustos 1998'de başladı. Aralık 2000'de doçent oldu. TTB Merkez Konseyi Üyeliği (1994-1995), TTB Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu Üyeliği (1994, 1997-1998), TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu Yürütme Kurulu (1999-), Türk Cerrahi "Board" (Yeterlilik) Kurulu Üyeliği (2001-) yaptı.