Tim Lewens

Cambridge Üniversitesi Tarih ve Bilim Felsefesi Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Makaleleri ve katkıda bulunduğu kurumsal birçok raporun yanı sıra, Darwin (Routledge, 2007), editörlüğünü üstlendiği Risk: Philosophical Perspectives (Routledge, 2007) (Risk: Felsefi Perspektifler), Organisms and Artifacts: Design in Nature and Elsewhere (MIT Press, 2004) (Organizmalar ve Yapay Dokular: Doğada ve Başka Yerlerde Dizayn), Cultural Evolution: Conceptual Challenges (Oxford University Press, 2015) (Kültürel Evrim: Kavramsal Zorluklar),The Biological Foundations of Bioethics (Oxford University Press, 2015) (Bioetiğin Biyolojik Temelleri) ve Elizabeth Hannon’la birlikte editörlüğünü yaptığı Why We Disagree About Human Nature (Oxford University Press, 2018) (İnsan Doğası Hakkında Neden Anlaşamıyoruz) adlı eserleri bulunmaktadır.