Henry Rousso, Şimdiki Zamanın Tarihini Yazmak’ta, yakın tarih araştırmasının tartışmalı bir alan olarak görülürken tarih disiplini içinde bugün nasıl hâkim konuma yerleştiğini, çelişkilerini, sorgulamalarını ve paradigmalarını ele alıyor. Sadece tarihçilerin değil, yakın geçmişe ilgi duyan herkesin yararlanabilecegi bir kaynak sunuyor.

Günümüzde bakışını yakın geçmişe yönelten tarihçinin karşısına, travmalarla yüklü bir tarih manzarası ve telafi edilmesi beklenen acıların ortaya attığı siyasal ve etik muhasebeler çıkıyor. Savaşların, kıyımların tanıkları söz alırken tarihçiye de yargıç cübbesi giydiriliyor. Geçmiş; bir yük, hesabı görülecek bir suç çetelesi olarak yorumlanıyor. Tarihçi bizzat kendisinin de içinde olduğu bir zamanın tarihini yazmanın zorluklarıyla yüz yüze geliyor. Tüm bunlar çağdaş toplumların geçmişle ilişkilerinin değişmesiyle doğrudan ilgili. Şimdiki zamanın tarihyazımı tam da bu ilişkiye odaklanan bir yaklaşım.

Henry Rousso, Şimdiki Zamanın Tarihini Yazmak’ta, yakın tarih araştırmasının tartışmalı bir alan olarak görülürken tarih disiplini içinde bugün nasıl hâkim konuma yerleştiğini, çelişkilerini, sorgulamalarını ve paradigmalarını ele alıyor. Sadece tarihçilerin değil, yakın geçmişe ilgi duyan herkesin yararlanabilecegi bir kaynak sunuyor.

“‘Şimdiki zaman’ son otuz yılda hâkim tarihsellik rejimi haline geldi: Edebiyatta, sinemada, kültürel ve özel etkinliklerde, daha çok da siyasal tartışmalarda tarihten bahsetmek, çoğu kez yakın geçmişi, ondan sıyrılmak, onu yargılamak, düzeltmek amacıyla, tek başına olmasa bile bir öncelik vererek bahse konu etmek anlamına gelmeye başladı.”

HENRY ROUSSO

1954 Mısır doğumlu, 20. yüzyıl tarihi ve İkinci Dünya Savaşı konularında uzmanlaşmış Fransız tarihçidir. CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi) bünyesindeki Institut d’Histoire du Temps Présent’ın (Şimdiki Zamanın Tarihi Enstitüsü - IHTP) kuruluşunda önemli rol oynamış, 1994-2005 yılları arasında kurumu yönetmiştir. Vingtième Siècle (1984-2012), Droit et Société (1998-2006), Passato e Presente (1994-2004), Hagar. International Social Science Review (1999-2006) gibi dergilerin yayın kurullarında yer almış, birçok üniversitede çağdaş tarih konularında dersler vermiştir. Başlıca eserleri arasında şunlar yer alır: Le Syndrome de Vichy (1987), La Hantise du passé (1998), Stalinisme et nazisme: Histoire et mémoires comparées (1999), Vichy: L’événement, la mémoire, l’histoire (2001), Le Régime de Vichy (2007), Juger Eichmann, Jérusalem 1961 (2011), La Dernière Catastrophe (2012), Face au Passé. Essais sur la mémoire contemporaine (2016).

Kitabın Adı Şimdiki Zamanın Tarihini Yazmak
Alt Başlık Tarih, Tarihçi ve Çağdaşlık
Orijinal Adı La dernière catastrophe. L’histoire, le présent, le contemporain
ISBN 9789750530289
Kapak İngiliz ordusunda savaş ressamı olan Albert Richards’ın, Kuzey Fransa kıyısında, Alman topçu ateşi altında yapılan çıkarmayı betimleyen tablosu, 1944.
Yayın No İletişim - 2968
Dizi Tarih - 150
Alan Tarih
Sayfa 312 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 83,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2021
Çeviren Volkan Çandar
Yazar Henry Rousso
Editör Ahmet İnsel, Melike Işık Durmaz
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit