Henry Rousso

1954 Mısır doğumlu, 20. yüzyıl tarihi ve İkinci Dünya Savaşı konularında uzmanlaşmış Fransız tarihçidir. CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi) bünyesindeki Institut d’Histoire du Temps Présent’ın (Şimdiki Zamanın Tarihi Enstitüsü - IHTP) kuruluşunda önemli rol oynamış, 1994-2005 yılları arasında kurumu yönetmiştir. Vingtième Siècle (1984-2012), Droit et Société (1998-2006), Passato e Presente (1994-2004), Hagar. International Social Science Review (1999-2006) gibi dergilerin yayın kurullarında yer almış, birçok üniversitede çağdaş tarih konularında dersler vermiştir. Başlıca eserleri arasında şunlar yer alır: Le Syndrome de Vichy (1987), La Hantise du passé (1998), Stalinisme et nazisme: Histoire et mémoires comparées (1999), Vichy: L’événement, la mémoire, l’histoire (2001), Le Régime de Vichy (2007), Juger Eichmann, Jérusalem 1961 (2011), La Dernière Catastrophe (2012), Face au Passé. Essais sur la mémoire contemporaine (2016).