Fransız felsefeci Blandine Kriegel bu çalışmasını Machiavelli, Fransisco de Vitoria, Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, Jacques Bénigne Bossuet, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Emmanuel Sièyes gibi klasik siyaset felsefesinin önde gelen düşünürlerinin metinlerinden ve hâlâ felsefi değere sahip İnsan Hakları Bildirisi’nden derledi
Fransız felsefeci Blandine Kriegel bu çalışmasını Machiavelli, Fransisco de Vitoria, Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, Jacques Bénigne Bossuet, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Emmanuel Sièyes gibi klasik siyaset felsefesinin önde gelen düşünürlerinin metinlerinden ve hâlâ felsefi değere sahip İnsan Hakları Bildirisi’nden derledi.
Metinlerde hukuk devleti ve insan hakları doktrinlerinin kökenindeki cumhuriyet, devlet, savaş, barış, demokrasi, erk, otorite, insan hakları gibi temel kavramlar yazıldıkları dönemin koşullarında ele alınıyor. Bir kısmı beş yüzyıl önce yazılmış olsa da bu metinler, şaşırtıcı bir biçimde, siyaset felsefesinin bugünkü meselelerine, hâlâ tartışılan en hayati siyasi konulara da ışık tutuyor.
Klasik Siyasi Felsefe Metinleri  klasik siyaset felsefesinin gelişimindeki aşamaları göz önüne sererek, yüzyıllardır üzerine düşünülen bir konuyu kapsamlı biçimde ele alan, okuru siyaset felsefesinin tarihsel konumu üzerinde düşünmeye davet eden, ufuk açıcı bir çalışma…
Kitapta yer alan bölümler
Machiavelli (1469-1527) Blandine Kriegel
Francisco de Vitoria(1483 ?-1546) Blandine Kriegel
Jean Bodin (1529?-1596) Blandine Kriegel
Hugo Grotius (1583-1645) Blandine Kriegel
Thomas Hobbes (1588-1679) Blandine Kriegel
Spinoza( 1632-1677) Blandine Kriegel
John Locke ( 1632-1704) Blandine Kriegel
Montesquieu (1689-1755) Blandine Kriegel
Jean-Jacques Rousseau(1712- 1778) Blandine Kriegel
Voltaire( 1694- 1778) Blandine Kriegel
Emmanuel Sieyes (1748-1836) Blandine Kriegel
Halk Bildirileri Blandine Kriegel

1943 doğumlu felsefeci ve profesör. Haut Conseil à l’intégration’un eski başkanı ve Jacques Chirac’ın danışmanı. Ayrıca Comité consultatif national d’éthique’in eski üyelerinden. Eserleri: L’État et les Esclaves (1979), Les Chemins de l’État (1986), L’État et la Démocratie (1986), Les Historiens et la Monarchie (1988), Les Droits de l’homme et le Droit naturel (1989), Propos sur la démocratie (1994), La Politique de la raison (1994), La Cité républicaine (1996), L’Histoire de l’âge classique, 4 cilt (PUF, 1996), Philosophie de la République (Plon, 1998), La Défaite de l’érudition (PUF, 1998), Le Sang, la justice, la politique (1999), Réflexions sur la justice (Plon, 2001), Etudes et intégration: Avis sur le logement des personnes immigrées; Rapport statistique annuel; Présentation de l’Institut d’études (Documentation française, 2008), Querelles françaises, Alexis Lacroix’yla birlikte (Grasset, 2009).

Kitabın Adı Klasik Siyasi Felsefe Metinleri
Alt Başlık Rönesans’tan Fransız Devrimi’ne
Orijinal Adı Textes de philosophie politique classique. De la Renaissance à la Révolution
ISBN 9789750508134
Yayın No İletişim - 1522
Dizi Başvuru - 56
Alan Felsefe
Sayfa 174 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 149 gr
Perakende Satış Fiyatı 25,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2010
Derleyen Blandine Kriegel
Çeviren Zühre İlkgelen
Editör Can Belge
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ziya Osman Bangu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset