Kimlik Pazarlığı
Fransa ve Almanya'da Devlet ve Göçmen İlişkileri

Toplu kimliklerin oluşumunda devletlerin rolü nedir? Kültürel, etnik, dil ve din kökenli toplulukların kamu alanında görülmeye başlamaları, bu topluluklara dahil olan kişilerin kendi cemaatlerine ve ulus-devlete siyasal bağlılıkları çerçevesinde gelişiyor. Riva Kastoryano, kitabında, Fransa ve Almanya’da devletle Müslüman göçmenler arasındaki ilişkilerden hareket ederek, "ulusal modellere" dayalı çözümlemelerin sınırlarını gösteriyor. Günümüzün önemli sorularından birisi olan, kamu alanında ortaya çıkan farklılıklar, ulusal bütünlüğe dokunulmadan birbirine nasıl eklemlenir sorusunu aydınlatmaya çalışıyor.
Toplu kimliklerin oluşumunda devletlerin rolü nedir? Kültürel, etnik, dil ve din kökenli toplulukların kamu alanında görülmeye başlamaları, bu topluluklara dahil olan kişilerin kendi cemaatlerine ve ulus-devlete siyasal bağlılıkları çerçevesinde gelişiyor. Riva Kastoryano, kitabında, Fransa ve Almanya’da devletle Müslüman göçmenler arasındaki ilişkilerden hareket ederek, “ulusal modellere” dayalı çözümlemelerin sınırlarını gösteriyor. Günümüzün önemli sorularından birisi olan, kamu alanında ortaya çıkan farklılıklar, ulusal bütünlüğe dokunulmadan birbirine nasıl eklemlenir sorusunu aydınlatmaya çalışıyor.
Amerika’yı kendilerine hem örnek hem de karşı-örnek alarak kabul eden bu iki ülkede, siyasal tepkiler ilginç bir benzerlik sunuyorlar. Üç ülkede de yöntem olarak demokrasi benimsenmesine rağmen, kimliklerin kendilerini ifade etmeleri konusunda bir tür “liberalizm”den esinleniliyor. Bu durumda çözülmesi zor bir ikilem ortaya çıkıyor: “Farklılıklar” hukuki-kültürel alanda tanınırken, kaynak dağılımı sürecinde bu “farklılıklara” olan ilgisizlik devam ediyor. Bu iki ve neredeyse zıt eğilim arasında nasıl bir denge kurulabilir? Yazara göre, “kimlik pazarlığı”, bu ikilemi çözebilecek bir model. Göçmen kimlikleriyle ilgili öngörülmedik sorunları aşmak ve yeni bir tarihsel uzlaşmaya varabilmek için, demokratik devlet kimlik pazarlığı sürecinden başka bir yol seçebilir mi? Riva Kastoryano’nun çalışmasında, günümüz Türkiye’si için de geçerli olan bu sorulara, somut olgularla işlenmiş yanıtlar yer alıyor.

İlk ve orta eğitimini İstanbul'da, üniversite lisans eğitimini Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra sosyoloji doktorasını Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales'de yaptı. Kent sosyolojisi ve göç üzerine olan tezi, Etre turc en France (Fransa'da Türk Olmak) başlığıyla 1987'de L'Harmattan'da yayımlandı. 1984'le 1989 arasında Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kastoryano, 1989'dan beri Fransa Ulusal Araştırmalar Merkezi'nde araştırmacı. Çalışmalarını Osmanlılarda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde azınlık konusundan türeyen kimlik sorunları, azınlık ve cemaat yapılarının devletlerle ilişkileri ve Almanya, Fransa ve Amerika'da göç ve azınlık politikalarının karşılaştırmalı çözümlemeleri konularında sürdürüyor. Tercümesini yayımladığımız kitabı dışında yayımlanmış diğer kitapları: Quelle identite pour l'Europe? Le multiculturalisme a l'epreuve (Presse de Sciences-Po, 1998 - Avrupa'ya Kimlik: Çokkültürlülük Sınavı, Bağlam Yayınları, 2009); Susan Emmanuel'le birlikte yazdığı An Identity for Europe: The Relevance of Multiculturalism in EU Construction  (Palgrave Macmillan, 2009). 

Kitabın Adı Kimlik Pazarlığı
Alt Başlık Fransa ve Almanya'da Devlet ve Göçmen İlişkileri
Orijinal Adı La France l'Allemagne& leurs immigres: negocier l'identite
ISBN 9789754707755
Yayın No İletişim - 600
Dizi Araştırma-İnceleme - 94
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 274 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 203 gr
Perakende Satış Fiyatı 18,52 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2000
Yazar Riva Kastoryano
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fatoş Gencosman
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Can Belge
Çeviren Ali Berktay
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası