Kemalizm
Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset

Modern Türkiye’nin kurucu ideolojisi Kemalizmin ancak ulusaşırı bir olgu olarak analiz edildiğinde anlaşılabileceğini öne süren Kemalizm – Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset, Kemalizmin iki savaş arası dönemde Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır ve Yugoslavya’daki çok yönlü etkileşim ve alışverişlerle inşa edildiğini ortaya koyuyor.

Modern Türkiye’nin kurucu ideolojisi Kemalizmin ancak ulusaşırı bir olgu olarak analiz edildiğinde anlaşılabileceğini öne süren Kemalizm – Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset, Kemalizmin iki savaş arası dönemde Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır ve Yugoslavya’daki çok yönlü etkileşim ve alışverişlerle inşa edildiğini ortaya koyuyor. Bir parti mensubiyetinden bir dizi kültürel sembole, bir siyasi doktrinden belirli bir
yönetim tarzına birçok farklı anlamda kullanabilen ve Türkiye toplumunun kolektif bilincini etkilemeye devam eden Kemalizm teriminin alternatif bir tarihsel tanımını yapıyor.

Bu kavramın eski Osmanlı coğrafyasına ait farklı ülkelerdeki çeşitli kültürel ve siyasal pratiklerin analizi için ortak bir platform teşkil ettiğini gösteriyor. Kemalizmin doğuşu ve evrimini kapsamlı bir ulusaşırı perspektife yerleştirmesi ve geniş bir coğrafyayı taramasıyla alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

“Bu kolektif kitapta göstermeye çalıştığımız üzere, Kemalizm Türk entelektüelleri tarafından yeniden sahiplenilmeden çok önce, ilk olarak Türk siyaset sahnesinin dışındaki aktörler tarafından şekillendirilmiştir. Ve Türkiye dışında, eski Osmanlı topraklarındaki (Müslüman dünya ve ötesindeki) gözlemciler, ama aynı zamanda aktörler tarafından da şekillendirilmeye ve kullanılmaya devam etmiştir. Dolayısıyla Kemalizmi totolojik bir biçimde Türkiye (Türkiye = Kemalizm = Türkiye) üzerinden açıklamak yerine, kavramın birçok farklı görüş açısından ve özgül uzamsal konfigürasyonlarda neyi temsil ettiğini göstermeyi umuyoruz.”

Kitapta yer alan bölümler
KEMALİZMİ ULUSAŞIRI BİR BAĞLAMA OTURTMAK: DOLAYLI BİR YANSITMA İLİŞKİSİ Nathalie Clayer, Fabio Giomi, Emmanuel Szurek
KEMALİZM VE ARNAVUTLUK’TA MEDENİ KANUN’UN KABUL EDİLMESİ (1926-1929) Nathalie Clayer
SINIRLAR ARASINDA KEMALİZM: BULGARİSTAN’DA YENİ TÜRK ALFABESİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR Anna M. Mirkova
KIBRIS’TA OSMANLI ALFABESİNDEN TÜRK ALFABESİNE: “KEMALİST REFORM”UN KOLONYAL BİR ARKA PLANDA TASAVVUR EDİLMESİ VE UYGULANMASI Beatrice Hendrich
ŞAPKADAN ÇIKAN ULUSAŞIRI TARİH: İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE MISIR VE KEMALİZM Wilson Chacko Jacob
CİNSİYET KORPORATİZMİYLE BAŞTAN ÇIKMAK: YUGOSLAVYA’DA İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE MÜSLÜMAN KÜLTÜR GİRİŞİMCİLERİ VE KEMALİST TÜRKİYE Fabio Giomi
ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NİN MADDİ KÜLTÜRÜNDE ORYANTALİST BAKIŞLA BAŞ ETMEK: “BEDİÎ MİLLİYETÇİLİK” Ece Zerman
AVRUPA’DAN ÖTÜRÜ HASTA ADAM: KEMALİST BİLİMİN ULUSAŞIRI TARİHİ Emmanuel Szurek

Türkiye, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi’nde (CNRS-EHESS-College de France, Paris) profesör ve kıdemli araştırmacı. Başlıca araştırma konuları Osmanlı ve Osmanlı-sonrası mekânlarda, özellikle Arnavutluk, Balkanlar ve Türkiye’de din, milliyetçilik ve ulus inşa sürecidir. Yayınları arasında şu eserler yer almaktadır: Aux origines du nationalisme albanais - La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe (Arnavut milliyetçiliğinin kökenleri - Avrupa’da ağırlıkla Müslüman bir milletin doğuşu, 2007), Conflicting Loyalties in the Balkans (Balkanlar’da Çatışan Sadakatler, Hannes Grandits ve Robert Pichler ile birlikte, I. B. Tauris, 2011) ve Europe’s Balkan Muslims (Avrupa’nın Balkan Müslümanları, Xavier Bougarel ile birlikte, 2017).

Türkiye, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi’nde (CNRS-EHESS-College de France, Paris) araştırmacı. Araştırmaları Güneydoğu Avrupa’nın geç 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldaki toplumsal ve kültürel tarihine, özellikle Yugoslavya bölgesine yoğunlaşmaktadır. Hâlihazırdaki araştırma konuları gönüllü dernekler ve toplumsal hareketler, kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi, Balkan Müslümanları ve ulusaşırı çalışmalardır. Making Muslim
Women European: Voluntary Associations, Gender and Islam in post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia (Müslüman Kadınları Avrupalı Yapmak: Osmanlı Sonrası Bosna ve Yugoslavya’da Gönüllü Dernekler, Toplumsal Cinsiyet ve İslâm) adlı bir kitabı vardır.

EHESS-Paris’te doçent. Araştırmaları “modern Türkçe”nin ulusaşırı dilbilim ve oryantalizm bağlamında eğitimsel ve ideolojik bakımdan tasarlanışı ve iki savaş arası dönemde Türkiye’de dil politikalarının uygulanışına yoğunlaşmaktadır. Hâlihazırda “Governing with Words - A Linguistic History of Natonalist Turkey” (Kelimelerle Yönetmek - Milliyetçi Türkiye’nin Dilsel bir Tarihi) başlıklı doktora tezinin revizyonu üzerinde çalışmaktadır. Turcs et Français - une historie culturelle 1860-1960 (Türkler ve Fransızlar: bir Kültürel Tarih 1860-1960, Güneş Işıksel’le birlikte, 2014) ve Transturkology - A Transnational History of Turkish Studies (Transtürkoloji - Türkiye Araştırmalarının Ulusaşırı bir Tarihi, Marie Bossaert ile birlikte, 2017) adlı eserleri yayına hazırlamıştır.

Kitabın Adı Kemalizm
Alt Başlık Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset
Orijinal Adı Kemalism The Transnational Making of Kemalism in the Post-Ottoman Space
ISBN 9789750532580
Kapak La Turquie Kamâliste, sayı 16, 1936, İstanbul, ön kapak.
Yayın No İletişim - 3118
Dizi Araştırma-İnceleme - 517
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 382 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 272,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2022
Derleyen Nathalie Clayer, Fabio Giomi, Emmanuel Szurek
Çeviren Barış Özkul
Editör Ahmet İnsel, Ömer Laçiner
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit