Nathalie Clayer

Türkiye, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi’nde (CNRS-EHESS-College de France, Paris) profesör ve kıdemli araştırmacı. Başlıca araştırma konuları Osmanlı ve Osmanlı-sonrası mekânlarda, özellikle Arnavutluk, Balkanlar ve Türkiye’de din, milliyetçilik ve ulus inşa sürecidir. Yayınları arasında şu eserler yer almaktadır: Aux origines du nationalisme albanais - La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe (Arnavut milliyetçiliğinin kökenleri - Avrupa’da ağırlıkla Müslüman bir milletin doğuşu, 2007), Conflicting Loyalties in the Balkans (Balkanlar’da Çatışan Sadakatler, Hannes Grandits ve Robert Pichler ile birlikte, I. B. Tauris, 2011) ve Europe’s Balkan Muslims (Avrupa’nın Balkan Müslümanları, Xavier Bougarel ile birlikte, 2017).