Devlet Olma Zanaatı
Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı

Tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarında çalışan birçok ismi bir araya getiren bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze Türkiye’de devlet erkinin pratikte nasıl kullanıldığını farklı açılardan inceliyor.

“Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde devlet kesimleri, politik ve ekonomik kesimler, bürokratik ve partili kesimler, legal ve illegal kesimler arasında iç içe geçişler ve üst üste binmelerden oluşan akışkan bir manzara göze çarpar. Güçlü ve toplumdan net biçimde farklılaşmış bir devlet görüntüsünün uzağında, devleti fethedilmesi gereken bir yer ve başka arenalarda kullanılabilecek kaynakları biriktirme olanağı veren bir mevkiler bütünü olarak gösteren paylaşılmış çıkarlar ve çoğul konumlanışlar gözler önüne serilir. O zaman devlet yapısı, toplumdan görece bağımsızlaşmış bürokratik bir örgütten çok, bir iktidar sahası görünümüne bürünür.”

Tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarında çalışan birçok ismi bir araya getiren bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze Türkiye’de devlet erkinin pratikte nasıl kullanıldığını farklı açılardan inceliyor.

Türkiye’deki hükümet ve idare tarzlarının sosyolojik bir okumasını yapma, toplumsal-tarihsel bir perspektiften hareketle devlete ve icraatlarına yeni bir bakış açısı getirme iddiasında bulunan derleme, kurumları ve devleti yekpare, yeknesak ve özerk yapılar olarak ele almak yerine aktörleri de hesaba katarak değişken, devingen bir ilişkiler arenası olarak kavramayı öneriyor.

Devlet Olma Zanaatı, devlet ile toplum arasındaki sürtüşmelerin araştırılmasını, başbakanından en alt düzey memuruna kadar, devletin işleyişinde rol alan farklı düzeylerden aktörleri ele alarak boyutlandırıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Nizam Vermek/Emretmek ve Uzlaşmak: Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Somut Olarak Kamusal İcraat Benjamin Gourisse
Kurum Yerine Kusur Marc Aymes
Hâlâ Osmanlı Modernleşmesinden Söz Etmeye Gerek Var mı? Olivier Bouquet
Dilbilimci ve Siyasetçi - Türk Dil Kurumu ve Tek Parti Türkiye’sinde İktidar Sahası Emmanuel Szurek
Dayatma ve Uzlaşma Arasında Bir Laiklik? - Tek Parti Türkiye’sinde Din Eğitiminin İdaresi Nathalie Clayer
“Askerler Tarafından El Konan Hukuk”: Türkiye’de 1961 Anayasası’nın Yazılması Nicolas Camelio
Kurumsal İşbirlikleri ve İkameler - 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Geçilirken Osmanlı’da Polis ve Adliye Noémi Lévy-Aksu
Kamusuz Devlet: Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Hakkında Bazı Tahminler Jean-François Pérouse
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kamusal İcraat Kategorisi Olarak Kültür Mirası Clémence Scalbert-Yücel, Muriel Girard
Türkiye’de “Sivil Toplum”a Destek Konusundaki Avrupa Politikaları - Bir Kamusal İcraatın Cisimlenişi Claire Visier
Kamu Görevlisi mi Değil mi? Türkiye’de Muhtar Figürü Elise Massicard
Türkiye’de Bağışlarla Sağlanan Askerî Hâkimiyet Anouck Gabriela Côrte-Réal Pinto
Bir Devlet Kurumu Olarak Sığınma Evleri Berna Ekal
Türkiye’de Askerlik Hizmeti Çerçevesinde Askere Alınanların “Yurt Sevgisi Eğitimi” ile Sosyalleştirilmesi Sümbül Kaya
“Sözde Ölü” ve Memur: Bir Gömlek Değiştirmenin Etnografyası Benoit Fliche
Kurum Yerine Uydur! Marc Aymes
Tarihçi, Centre National de la Recherche Scientifique (Paris).
Siyaset bilimi uzmanı, Paris Dauphine Üniversitesi.

Paris Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğretim görevlisidir. CNRS’de araştırmacı ve European Journal of Turkish Studies’de redaksiyon komitesi üyesidir. Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması adlı çalışması 2007 yılında, Marc Aymes ve Benjamin Gourisse’le birlikte derlediği Devlet Olma Zanaatı adlı kitabı ise 2016 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın Adı Devlet Olma Zanaatı
Alt Başlık Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı
Orijinal Adı L’art de l’État en Turquie - Arrangements de l'action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours
ISBN 9789750521140
Kapak Denizli’de Dil Bayramı, 26 Eylül 1934, Cumhuriyet Başbakanlık Arşivi
Yayın No İletişim - 2403
Dizi Araştırma-İnceleme - 398
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 400 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 415 gr
Perakende Satış Fiyatı 12,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2016
Derleyen Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Elise Massicard
Çeviren Ali Berktay
Editör Melike Işık Durmaz, Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ece Ziya
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit