Kavramlar Tarihi
Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar

Usta tarihçi, Almanya, İngiltere, Fransa tecrübelerini karşılaştırarak, modernliğin kavramlarının değişim süreçlerini inceliyor. Bu antropolojik ve semantik inceleme, “yaşanan tarih” ile “yazılan tarih” arasındaki diyalektiği de gösteriyor bize.

Sözcükler ve kavramlar üzerinden, modernliğin siyasal tarihini yeniden yazan bir başyapıt...

“İnsanlık değerleri söz konusu olduğunda, gerçek bir vatansever, vatanının işgal edilmesini pekâlâ vatan aşkının bir gereği ve vatanseverce bir görev sayabilir!” 1795 yılında bir Prusyalı vatansever böyle diyordu. Zira 18. yüzyıl / 19. yüzyıl dönümünde vatanseverlik; hümanizmle, evrenselcilikle, kozmopolitlikle sıkı sıkıya bağlantılı bir düşünce idi. Sonrasında, gitgide milliyetçiliğin yörüngesine girerek bu içeriğinden uzaklaşacaktı.

Modernliğin bütün temel kavramları, böylesi dönüşüm süreçlerinden geçtiler - vatanseverlik hariç... Devrim, vatandaş, burjuva, ilerleme, çöküş, “eski rejim”, aydınlanma, anayasa, birlik/ittifak, özgürleşim, kriz, hane/aile, Bildung (eğitim/kişisel öz-belirlenim)... Bütün bu sözcüklerin, kavramsal içerikleriyle, metaforik işlevleriyle, çağrışımlarıyla geçirdikleri değişimin macerası; modernizmin, aydınlanmanın tarihine ve siyasal tarihe ışık tutuyor.

Reinhart Koselleck’in, son yüz yılın en büyük tarihçilerinden biri olarak anılmasını sağlayan eseriyle yaptığı da bu... Usta tarihçi, Almanya, İngiltere, Fransa tecrübelerini karşılaştırarak, modernliğin kavramlarının değişim süreçlerini inceliyor. Bu antropolojik ve semantik inceleme, “yaşanan tarih” ile “yazılan tarih” arasındaki diyalektiği de gösteriyor bize.

Sözcükler ve kavramlar üzerinden, modernliğin siyasal tarihini yeniden yazan bir başyapıt...

1923 yılında doğdu. 2. Dünya Savaşı’nda Kazakistan’daki esaretinden dönüşünde Heidelberg’de tarih, felsefe, sosyoloji ve kamu hukuku öğrenimi gördü. 20. yüzyılın önde gelen Alman tarihçilerinden biridir. Tarih teorisine ve tarihyazımına antropolojik temelli yaklaşımıyla, özellikle de dil ve kavram tarihine ilişkin çalışmalarıyla, öncü bir rol oynadı. 1970’li yıllardan itibaren kendisini, geniş bir bilim insanı kadrosunun katıldığı disiplinlerarası kavramlar tarihi çalışmalarına vakfetti. Bu alanda başlıbaşına literatür oluşturan bir dizi yayında imzası vardır. 2006 yılında öldü.

Kitabın Adı Kavramlar Tarihi
Alt Başlık Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar
Orijinal Adı Begriffsgeschichten - Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache
ISBN 9789750506857
Yayın No İletişim - 1400
Dizi Politika - 78
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 572 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 463 gr
Perakende Satış Fiyatı 386,00 TL
Baskı 5. baskı - Ağustos 2022 (1. baskı - Temmuz 2009)
Yazar Reinhart Koselleck
Çeviren Atilla Dirim
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Kerem Ünüvar, Cem Tüzün
Dizin Ekrem Buğra Büte
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset