Reinhart Koselleck

1923 yılında doğdu. 2. Dünya Savaşı’nda Kazakistan’daki esaretinden dönüşünde Heidelberg’de tarih, felsefe, sosyoloji ve kamu hukuku öğrenimi gördü. 20. yüzyılın önde gelen Alman tarihçilerinden biridir. Tarih teorisine ve tarihyazımına antropolojik temelli yaklaşımıyla, özellikle de dil ve kavram tarihine ilişkin çalışmalarıyla, öncü bir rol oynadı. 1970’li yıllardan itibaren kendisini, geniş bir bilim insanı kadrosunun katıldığı disiplinlerarası kavramlar tarihi çalışmalarına vakfetti. Bu alanda başlıbaşına literatür oluşturan bir dizi yayında imzası vardır. 2006 yılında öldü.