İktidar Tohumları
Osmanlı Çevre Tarihi Üzerine İncelemeler

Geniş topraklara yayılmış Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi araştırılırken ihmal edilen alanların belki de en başında
çevre tarihi geliyor. Onur İnal ve Yavuz Köse’nin derledikleri İktidar Tohumları-Osmanlı Çevre Tarihi Üzerine İncelemeler, alanında yetkin birçok ismin katkılarıyla değerli bir kaynak sağlamayı hedefliyor. Uzun süre hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun çevre tarihine birçok farklı açıdan, kapsayıcı bir anlayışla bakıyor.

Geniş topraklara yayılmış Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi araştırılırken ihmal edilen alanların belki de en başında
çevre tarihi geliyor. Onur İnal ve Yavuz Köse’nin derledikleri İktidar Tohumları-Osmanlı Çevre Tarihi Üzerine İncelemeler, alanında yetkin birçok ismin katkılarıyla değerli bir kaynak sağlamayı hedefliyor. Uzun süre hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun çevre tarihine birçok farklı açıdan, kapsayıcı bir anlayışla bakıyor. Osmanlıların doğayla ilişkisini, bu alanda yaptığı düzenlemeleri, “doğayla başa çıkabilmek” için çıkardığı mevzuatları inceliyor; “insanla insan olmayanın” birbirine olan bağımlılıklarını mercek altına alıyor.

“Kelimenin tam manasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun çevre tarihi açısından bütünlüklü ve tutarlı bir incelemesini sunan bu eser kuşkusuz Osmanlı ve çevre tarihçileri için, ancak yalnızca onlar değil, erken modern dönem, 19. yüzyıl tarihi, bilim tarihi ve Ortadoğu ve İslâm tarihi çalışanlar için de çok büyük bir değer taşıdığını gösterecektir.”
ALAN MIKHAIL

Kitapta yer alan bölümler
OSMANLI VE DOĞA Alan Mikhail
OSMANLI ÇEVRE TARİHİNİ YENİDEN ELE ALMAK Onur İnal, Yavuz Köse
“KÜÇÜK BUZUL ÇAĞI”NIN ETKİLERİNİ ARAMAK: SELANİK VE GİRİT ÖRNEKLERİ Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis
“MUHTEŞEM” BİR İKLİM: 16. YÜZYIL ANADOLUSU’NDA DEMOGRAFİ, TOPRAK VE EMEK Mehmet Kuru
18. YÜZYILDA BOĞAZ’DA ÜZÜM VE ŞARAP ÜRETMEK: DOMENICO SESTINI’NİN TANIKLIĞI Suraiya Faroqhi
İMPARATORLUĞUN MEYVELERİ: 19. YÜZYIL SONUNDA İNCİR, KURU ÜZÜM VE BATI ANADOLU’NUN DÖNÜŞÜMÜ Onur İnal
“ORMANA YAKIN DOĞMAK TALİHSİZLİK”: 19. YÜZYIL KUZEYBATI ANADOLUSU’NDA ORMAN, İNSANLAR VE MANDALAR Semih Çelik
BİR OSMANLI VİLAYETİNDE SU İDARESİ MESELESİ: 17. YÜZYILDA KIBRIS ÖRNEĞİ Styliani N. Lepida
DOĞANIN “KOZMOPOLİS”İ: 19. YÜZYIL SONU İSTANBULU’NDA TERKOS SUYOLU BOYUNCA KÖYLÜLER, MÜHENDİSLER VE HAYVANLAR K. Mehmet Kentel
FOSEPTİKLER, SİVRİSİNEKLER VE HUMMA: İSMAİLİYE VE PORT SAİD’DE SITMA TEDBİRLERİNİN ÇEVRESEL BİR TARİHİ, 1869-1910 Mohamed Gamal-Eldin
PİRİNÇ TARTIŞMALARI: MECLİS-İ MEBUSAN’DA POLİTİK EKOLOJİ Chris Gratien
YENİ VATANIN DOĞASINI KEŞFETMEK: OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERKEN DÖNEM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769-1859) Yavuz Köse
İMTİYAZLA MÜLKSÜZLEŞTİRME: OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERKEN DÖNEM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE ORMAN MÜŞTEREKLERİ Selçuk Dursun

Viyana Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacıdır. İnal doktora derecesini 2015’te Arizona Üniversitesi’nin Tarih Bölümü’nden almıştır. European Society for Environmental History’nin (ESEH) üyesi ve Türkiye bölge temsilcisi, aynı zamanda Network for the Environmental History of Turkey’nin (NEHT) kurucusudur. İnal’ın çalışmaları geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin kent ve çevre tarihlerine, ayrıca insan-hayvan ilişkilerinin geçmişine odaklanır. Makaleleri International Journal of Middle Eastern Studies, Journal of World History, Journal of Ottoman Studies, Journal of Urban History ve Environment and History gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Viyana Üniversitesi’nde Türkoloji profesörüdür. Araştırma alanı Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, ekonomik ve tüketim tarihine odaklanır. Özellikle modernleşme ve küreselleşmenin geç dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileriyle ilgileniyor. Köse’nin üzerinde çalıştığı bir başka konu ise Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nde turizmin ortaya çıkışı ve gelişimidir. Son yayınları arasında şunlar sayılabilir: “The Confusion of the Agha: A Short History of Chocolate in the Ottoman Empire (17th-20th Century)’, Food & History 12 (1) (2015): 153-174; (der.) Osmanen in Hamburg - eine Beziehungsgeschichte zur Zeit des Ersten Weltkrieges (Hamburg: Hamburg University Press, 2015); (der.) Junge Perspektiven der Türkeiforschungen in Deutschland Bd. II (Burcu Doğramacı, Kerem Öktem ve Tobias Völker ile Berlin: Springer VS Verlag); (der.) Wunder der erschaffenen Dinge: Osmanische Manuskripte in Hamburger Sammlungen. Wonder of Creation: Ottoman Manuscripts from Hamburg Collections (manuscript cultures 9) (Janina Karolewski ile birlikte; Hamburg, 2018 (2. baskı).

Kitabın Adı İktidar Tohumları
Alt Başlık Osmanlı Çevre Tarihi Üzerine İncelemeler
ISBN 9789750534195
Kapak “Asi Nehri’nde hareketli bir sahne, Hama”, yakl. 1900-1920, Library of Congress
Yayın No İletişim - 3242
Dizi Tarih - 168
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa 360 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 232,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2022
Derleyen Onur İnal, Yavuz Köse
Editör Merve Öztürk
Çeviren Ercan Akyol
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Evrem Türköz
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit