Yavuz Köse

Viyana Üniversitesi’nde Türkoloji profesörüdür. Araştırma alanı Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, ekonomik ve tüketim tarihine odaklanır. Özellikle modernleşme ve küreselleşmenin geç dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileriyle ilgileniyor. Köse’nin üzerinde çalıştığı bir başka konu ise Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nde turizmin ortaya çıkışı ve gelişimidir. Son yayınları arasında şunlar sayılabilir: “The Confusion of the Agha: A Short History of Chocolate in the Ottoman Empire (17th-20th Century)’, Food & History 12 (1) (2015): 153-174; (der.) Osmanen in Hamburg - eine Beziehungsgeschichte zur Zeit des Ersten Weltkrieges (Hamburg: Hamburg University Press, 2015); (der.) Junge Perspektiven der Türkeiforschungen in Deutschland Bd. II (Burcu Doğramacı, Kerem Öktem ve Tobias Völker ile Berlin: Springer VS Verlag); (der.) Wunder der erschaffenen Dinge: Osmanische Manuskripte in Hamburger Sammlungen. Wonder of Creation: Ottoman Manuscripts from Hamburg Collections (manuscript cultures 9) (Janina Karolewski ile birlikte; Hamburg, 2018 (2. baskı).