Hinduizm

20. yüzyılın en önemli Hindoloji uzmanlarından sayılan Louis Renou, kitabında Hinduizm’in karma, dharma, samsara, yoga, kast gibi temel kavramlarını açıklarken, Şiva, Vişnu, Krişna, Rama gibi belli başlı tanrılarına, Vedalar, Upanişadlar, Puranalar gibi temel metinlerine değiniyor. Ortaya, evreni açıklama yolunda dünyanın en eski bilgi kaynaklarından biri üzerine referans bir eser çıkıyor.
Hinduizm, yaklaşık 4.000 yıllık geçmişiyle ve 1 milyardan fazla inananıyla Hıristiyanlık ve İslâm’dan sonra bugün dünyanın en büyük üçüncü dini. İndus Vadisi’nde ortaya çıktığı günden bu yana sürekli bir gelişim izleyen bu ibadet, ahlâk ve toplumsal düzen öğretisi, birçok teolojiyi ve felsefeyi aynı şemsiye altına toplamış engin ve derin bir bilgi kaynağı. Belli bir dogmaya ya da denetleyici otoriteye bağlı olmayan, bu sayede çeşitliliğe ve farklılıklara hoşgörülü bir yaklaşım izleyen Hinduizm, farklı bakış açısıyla 20. yüzyıldan itibaren Batı kültüründe de karşılık kazanmıştır.

20. yüzyılın en önemli Hindoloji uzmanlarından sayılan Louis Renou, kitabında Hinduizm’in karma, dharma, samsara, yoga, kast gibi temel kavramlarını açıklarken, Şiva, Vişnu, Krişna, Rama gibi belli başlı tanrılarına, Vedalar, Upanişadlar, Puranalar gibi temel metinlerine değiniyor. Ortaya, evreni açıklama yolunda dünyanın en eski bilgi kaynaklarından biri üzerine referans bir eser çıkıyor.
1896’da Paris’te doğdu. Ecole des Hautes Etudes’de Sanskritçe ve hindoloji eğitimi aldı. 1948-1949 yıllarında Hindistan’da bulundu ve araştırmalar yaptı. Kırk yıllık akademik hayatı boyunca, Hint inanç sistemleri üzerine çok sayıda makale ve kitap yayımladı. Çalışmalarıyla uluslararası çevrelerde 20. yüzyılın en önemli hindoloji uzmanlarından biri olarak kabul edildi. 1966’da Vernon’da hayatını kaybetti
Kitabın Adı Hinduizm
Orijinal Adı L’hindouisme
ISBN 9789754703627
Kapak Görseli Hindu Tanrısı Ganeşa
Yayın No İletişim - 2319
Dizi Başvuru - 103
Alan Antropoloji, Sosyoloji
Sayfa 133 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 124 gr
Perakende Satış Fiyatı 72,50 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2016
Yazar Louis Renou
Çeviren Maide Selen
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ayla Karadağ, Bahar Siber
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit