Eski Mısır

Yaklaşık üçbin yıl, doğuşundan Büyük İskender’in fethine kadar, antik dünyanın en sürekli uygarlıklarından biri olarak tarih sahnesinde kalmış olan antik Mısır, günümüz tarih ve arkeolojisinin de en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

Yaklaşık üçbin yıl, doğuşundan Büyük İskender’in fethine kadar, antik dünyanın en sürekli uygarlıklarından biri olarak tarih sahnesinde kalmış olan antik Mısır, günümüz tarih ve arkeolojisinin de en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu kitapta birçok bakımdan gizemini hâlâ koruyan bu uygarlığın doğuşu, gelişimi ve giderek yok oluşu, tarihsel perspektif içerisinde ele alınmaktadır. Uygarlık yolunda insanlığın en uzun deneyimini oluşturan Mısır tarihini incelerken bazı sorular ister istemez karşımıza çıkmaktadır. Günümüz Batı uygarlığının temelini meydana getiren antik Yunan ve Roma uygarlıkları Mısır uygarlığından ne ölçüde etkilenmişlerdi? Uygarlıklar sürekli gelişim içerisinde midirler, yoksa bir gün yok olmaları kaçınılmaz mıdır? Uygarlıklar nasıl oluşur ve nasıl yok olurlar? Eski Mısır’ı incelerken daha pek çok sorular sorabiliriz. Eski Mısır bu ve benzeri sorulara yanıt aramak için başvuracağımız bir bilgi kaynağıdır.

1939'da IFAO'da (Institut français d'Archeologie orientale) çalıştı. Karnak'ta ve Sudan'daki önemli kazılara katıldı ve yönetti. 1955'te Assuan barajının tehdit ettiği 300'e yakın set alanını belirledi. 1960'ta IFAO'nun yöneticisi oldu. 1984'te Akademi'ye (Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres) seçilen Vercoutter'in bazı yapıtları: A la recherche de l'Egypte oublie, Egypte a la chambre noire vb.
Kitabın Adı Eski Mısır
Orijinal Adı L'Egypte ancienne
ISBN 9789750501258
Yayın No İletişim - 887
Dizi Başvuru - 26
Alan Tarih
Sayfa 125 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 101 gr
Perakende Satış Fiyatı 126,00 TL
Baskı 7. baskı - Eylül 2020 (1. baskı - Ocak 2003)
Yazar Jean Vercoutter
Çeviren Emine Çaykara
Dizi Yayın Yönetmeni Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Dizgi Maraton Dizgievi
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset