Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Seferberliği

Mehmet Beşikçi, Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nın gerektirdiği yoğun insan gücü seferberliğini nasıl yürüttüğünü, kapsamlı arşiv taramasını zengin bir süreli yayın ve anı-hatırat literatürüyle harmanlayarak araştırıyor. Seferberlik koşullarının devlet-toplum ilişkilerini yeniden şekillendirici bir etki yaptığını savunan Beşikçi, bu süreçte Osmanlı devleti bir yandan daha merkezî, otoriter ve milliyetçi bir eğilime girerken, diğer yandan toplumun seferberlik politikalarına karşı tepkiler verebileceği bir alanın da açıldığını gösteriyor.

Mehmet Beşikçi, Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nın gerektirdiği yoğun insan gücü seferberliğini nasıl yürüttüğünü, kapsamlı arşiv taramasını zengin bir süreli yayın ve anı-hatırat literatürüyle harmanlayarak araştırıyor. Seferberlik koşullarının devlet-toplum ilişkilerini yeniden şekillendirici bir etki yaptığını savunan Beşikçi, bu süreçte Osmanlı devleti bir yandan daha merkezî, otoriter ve milliyetçi bir eğilime girerken, diğer yandan toplumun seferberlik politikalarına karşı tepkiler verebileceği bir alanın da açıldığını gösteriyor. Zorunlu askerlik sisteminin savaş yıllarındaki sancılı ama pragmatik işleyişi,yurt cephesine nüfuz etmenin artan önemi ve yıpratıcı cephe koşullarında derinleşen firar meselesi kitapta masaya yatırılıyor. Gözden geçirilmiş yeni baskısıyla Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği, yalnızca savaşın askerî ve sosyal tarihi literatürüne değil, aynı zamanda devlet-toplum ilişkileri,siyasal mobilizasyon ve milliyetçilik açısından Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş süreci tartışmalarına daönemli bir katkı.

“Toplumsal aktörler Osmanlı seferberlik tecrübesi esnasında devlete karşı tamamen edilgen ve pasif [değildi]; devletin seferber edici politikalarının hedefi olan insanlar faildi ve kendilerini etkileyen politikaları yeniden şekillendirebilen tepkiler üretiyorlardı. Bu tepkiler, giderek kötüleşen savaş koşullarında toplumsal aktörlerin kendi beklentileri ve önceliklerinin devletinkilerle ne kadar örtüşüp örtüşmediğine göre gönüllü destek şeklinde tezahür edebildiği gibi, seferberlik uygulamalarına açıkça direnç gösterme şeklinde de olabiliyordu.”
MEHMET BEŞİKÇİ

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği konusunu ele aldığı doktora tezi, Brill Yayınevi tarafından Between Voluntarism and Resistance: The Ottoman Mobilization of Manpower in the First World War (2012) başlığıyla yayınlanmıştır. Bu kitabın genişletilmiş Türkçe baskısı Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği (2015) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2016 yılı Telif Eserler Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür. Askerî tarihle sosyal ve kültürel tarih disiplinlerini sentezleyen bir bakış açısıyla araştırmalar yapan Beşikçi’nin son dönem Osmanlı askerî tarihinde savaş ve toplum ilişkisi üzerine Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Seferberliği
ISBN 9789750534867
Kapak Seferberlik ilanından sonra, Halıcıoğlu Talimgâhı’nda talim yapan Osmanlı yedek subay adayları (ATASE Koleksiyonu)
Yayın No İletişim - 3285
Dizi Tarih - 172
Alan Tarih
Sayfa 365 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 259,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2023
Yayına Hazırlayan Mehmet Atala
Yazar Mehmet Beşikçi
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Deniz Eroğlu
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit