Yüz Yıl Sonra Ermeni Soykırımı
Araştırmalar, Tartışmalar

Yüz Yıl Sonra Ermeni Soykırımı, çağımızın ilk soykırımını incelerken 20. yüzyılın ürünü olan bir kitlesel şiddet eylemleri çağını da sorguluyor.

Ermeni Soykırımı Araştırmaları Uluslararası Bilim Konseyi’nin 2015 yılında Paris’te gerçekleştirdiği geniş katılımlı uluslararası bir kolokyumun bildirilerinden derlenen Yüz Yıl Sonra Ermeni Soykırımı, alanında söz sahibi bilim insanlarının çok değerli katkılarını bir araya getiriyor. Derlemedeki çalışmalar, sadece Ermeni soykırımını yorumlamakla kalmıyor, kıyım sürecinin aşamalarını, Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan diğer azınlıkların karşılaştığı zulüm politikalarını, Birinci Dünya Savaşı ve uluslararası konjonktürün etkilerini, hukuki açıdan soykırımın yankılarını ele alıyor; yıkımın izlerini hafıza, aktarım, inkâr ve affetme sorunsalları çerçevesinde tartışıyor. Yüz Yıl Sonra Ermeni Soykırımı, çağımızın ilk soykırımını incelerken 20. yüzyılın ürünü olan bir kitlesel şiddet eylemleri çağını da sorguluyor.

 

“Soykırım sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun, İttihatçı zorbalık yönetiminin güçlenmesini ve iç düşmanın yok edilmesi sürecini meşrulaştıracak biçimde Avrupa’daki savaşa dahil olmasının bir sonucu değildir. (...) Ermenilerin, özgürlük ve güvenliklerini sağlamak için Osmanlı İmparatorluğu’ndan talep ettiği reformlar, onların toplumsal, siyasal bünyeden ve ülke topraklarından tümüyle temizlenmesi gereken mutlak bir iç düşmana dönüşmesinin başlangıç noktası olacaktır; hatta bu temizlik, imparatorluğun hayatta kalmasının ve yeniden doğmasının önkoşulu kabul edilecektir.”

VINCENT DUCLERT

Kitabın Adı Yüz Yıl Sonra Ermeni Soykırımı
Alt Başlık Araştırmalar, Tartışmalar
Orijinal Adı Le génocide des Arméniens. Cent ans de recherche 1915-2015
ISBN 9789750518973
Kapak 1915-1916 yıllarında Der Zor’daki katliamlardan arta kalanlara bakan Ermeni lider Papazyan (Kaynak: Norveç Ulusal Arşivi, Bodil Biørn Koleksiyonu)
Yayın No İletişim - 2276
Dizi Tarih - 105
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 391 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 401 gr
Perakende Satış Fiyatı 12,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2016
Yazar Ermeni Soykırımı Araştırmaları Uluslararası Bilim Konseyi
Çeviren Melike Işık Durmaz, Ümran Özbalcı
Yayına Hazırlayan Melike Işık Durmaz, Can Belge
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ebru Gezici
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset