Türkçede Roman

Nihat Özön'ün bu eseri ilk kez 1936’da yayımlandı ve yakın zamana kadar alanında tek başvuru kitabı olarak kaldı. Türk romanının kökenleri üzerine kapsamlı bir araştırmaya dayanarak derli toplu bilgiler veren kitap, kendinden sonraki araştırmacılar ve konunun meraklılarına yeni ufuklar açmasının yanı sıra, özellikle öğrencilere yol gösterecek eşsiz bir kaynak niteliğinde.

Nihat Özön'ün bu eseri ilk kez 1936’da yayımlandı ve yakın zamana kadar alanında tek başvuru kitabı olarak kaldı. Türk romanının kökenleri üzerine kapsamılı bir araştırmaya dayanarak derli toplu bilgiler veren kitap, kendinden sonraki araştırmacılar ve konunun meraklılarına yeni ufuklar açmasının yanı sıra, özellikle öğrencilere yol göserecek eşsiz bir kaynak niteliğinde.

”M.N Özön’ün Türkçede Roman adıyla yayımladığı monografya, değerli bir bilgi aracıdır. Bu yapıtta roman türüne yakın ve türden önce var olan hikâye, masal, efsane, destanlar üzerine kısa tarihsel bilgiler bulunduğu gibi, Fransızca ve başka dillerden çevrilmiş ilk romanlarda bu çevirilerin özelliği üzerine bilgiler, Osmanlı romancıları arasında tarih bakımından başta gelen Ahmet Mithat Efendi’nin romanları üzerine bir kronoloji ve incelemeli açıklamalar vardır.”
GÜZİN DİNO 

“Türkçede Roman’ın yazın tarihimiz açısından değeri, salt konusundan, geniş bir kitaplar bilgisine yaslandırılmış olmasından gelmez. Bir kez Türk romanının doğuşu, çiçeklenişi üzerine ilk bilimsel araştırmadır. Bu yönüyle çığır açıcı, yol gösterici bir nitelik taşır.”
EMİN ÖZDEMİR

1896 yılında İstanbul’da doğdu. Mercan İdadisi’ndeki öğrenimi sırasında askere alındı. Üçüncü Kafkas Ordusu ve Balıkesir’de üç yıl askerlik yaptı. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesi’ni bitirince (1923) öğretmenlik yapmaya başladı. Bu dönem, 1961’de Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğinden emekli olana kadar, otuz sekiz yıl sürdü. Dergâh, Kalem ve Oluş dergilerinin yayımlanmasında etkin görev alan Özön’ün dil ve edebiyat alanlarındaki çalışmaları beş başlık altında toplanmaktadır. Edebiyat tarihçiliği, metin yayımları, sözlükçülük, çeviri çalışmaları, ders kitapları. Bu alanlardaki çalışmaları yaşamını kaybettiği 1980 yılına kadar yüz kadar kitapta toplanmıştır.
Kitabın Adı Türkçede Roman
ISBN 9789750506321
Yayın No İletişim - 40
Dizi Edebiyat Eleştirisi - 188
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 312 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 251 gr
Perakende Satış Fiyatı 224,00 TL
Baskı 2. Basım 6. baskı - Mayıs 2023 (2. Basım 1. baskı - Ocak 1985)
Yazar Mustafa Nihat Özön
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas, Hasan Deniz
Düzelti Begüm Güzel, Defne İpek
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset