Mustafa Nihat Özön

1896 yılında İstanbul’da doğdu. Mercan İdadisi’ndeki öğrenimi sırasında askere alındı. Üçüncü Kafkas Ordusu ve Balıkesir’de üç yıl askerlik yaptı. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesi’ni bitirince (1923) öğretmenlik yapmaya başladı. Bu dönem, 1961’de Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğinden emekli olana kadar, otuz sekiz yıl sürdü. Dergâh, Kalem ve Oluş dergilerinin yayımlanmasında etkin görev alan Özön’ün dil ve edebiyat alanlarındaki çalışmaları beş başlık altında toplanmaktadır. Edebiyat tarihçiliği, metin yayımları, sözlükçülük, çeviri çalışmaları, ders kitapları. Bu alanlardaki çalışmaları yaşamını kaybettiği 1980 yılına kadar yüz kadar kitapta toplanmıştır.