Siyaset Sosyolojisi

Olguları yalnızca anlamak değil, aynı zamanda anlamlandırabilmek için retrospektif kıymeti haiz bir pusula…

Siyaset sosyolojisinin konusunu, onu bilimsel bir araştırma alanı olarak oluşturan sorunları ve çözümleri, bu alanın bilgi ve tekniklerin birikimiyle veya bilimsel devrimlerle gelişmesini saptayabilmek için, farklı paradigmaları birbirleriyle yüzleştirmek ve bu paradigmaları, sadece bilimin farklı düşünür ve araştırmacı gruplarınca gerçekleştirilen ilerlemesini değil, bilimin dış çevresinin, ekonomik, siyasal ve kültürel değişimlerin bir sonucu olarak durmadan dönüşümünü de kapsayan bir tarihsel süreç bağlamında anlamak gerekir.


Siyaset sosyolojisinin Bottomore bu kitabı yazdığından beri epey gelişme katettiğini söyleyebiliriz. Ancak bir sosyal bilim disiplininin nasıl bir tarihsel seyir izlediğini görmek, onu etraflıca kavramak ve bugün gelinen noktadan disiplinin geçmişine dokunabilmek için bir kılavuza her zaman ihtiyaç vardır. Siyaset Sosyolojisi, alanla ilgili uzmanlaşmak ve derinleşmek isteyen öğrenciler için ders kitabı olmanın ötesinde, siyasi iktidarın toplum içerisinde nasıl örgütlendiğini ve pratik edildiğini totalitarizm ve milliyetçilik, devlet ve toplum ilişkileri bağlamında irdeleyen, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş ama şu sıra tekrar alevlenmeye eğilimli vatandaşlık/yurttaşlık idealini hakkıyla araştıran çok kıymetli klasik metinlerin başında geliyor. Olguları yalnızca anlamak değil, aynı zamanda anlamlandırabilmek için retrospektif kıymeti haiz bir pusula…

Tam adı “Thomas Burton Bottomore” olan Britanyalı Marksist sosyolog (1920-1992), 1953’ten 1959’a kadar Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin başında bulundu. Pek çok Marksist eserin çevirmenliğini ve editörlüğünü üstlendi. London School of Economics’te Sosyoloji Bölümü’nde okutmanlık yaptı. Daha sonra akademik özgürlükler hususunda yaşadığı ihtilaf nedeniyle ayrıldığı Simon Fraser Üniversitesi’nde iki yıl boyunca Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Antropoloji bölümlerinin başkanlığını yürüttü. Yedi sene Sussex Üniversitesi’nde Sosyoloji profesörü olarak görev yaptı. A Dictionary of Marxist Thought (Marksist Düşünce Sözlüğü, İletişim Yayınları, 2012) ve The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought gibi önemli eserlerin editörlüğünü üstlendi. Dilimize de çevrilen önemli kitapları şunlardır: Siyaset Sosyolojisi (İletişim Yayınları, 2017), Frankfurt Okulu ve Eleştirisi (Say, 2016), Toplumbilim (Der, 2000), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Kırmızı, 2014), Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006), Seçkinler ve Toplum (Gündoğan, 1990).

Kitabın Adı Siyaset Sosyolojisi
Orijinal Adı Political Sociology
ISBN 9789750522307
Yayın No İletişim - 2512
Dizi Politika - 166
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa 192 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 163 gr
Perakende Satış Fiyatı 156,00 TL
Baskı 3. baskı - Temmuz 2022 (1. baskı - Ağustos 2017)
Yazar Tom Bottomore
Çeviren Erol Mutlu
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Funda Cantek
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit