Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası

Cyrus Schayegh, Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası’nda bugün Suriye, Ürdün, Lübnan ve İsrail/Filistin’in yer aldığı, Bilad’üş-Şam (Büyük Suriye) olarak bilinen bölgeyi, 20. yüzyılın başındaki olağanüstü dönüşümüyle ele alıyor. Bölgenin geçmişine uzanarak coğrafyaya farkını katan kentlere odaklanıyor önce. Bu kentlerin arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi bağları, bu bağları etkileyen faktörleri, sömürge devletlerin etkisini ve Osmanlı sonrası oluşan ulusdevletlerin bölgede yarattığı değişiklikleri birbirleriyle etkileşimi çerçevesine yerleştiriyor. Kentlerin, bölgelerin, devletlerin iç içe geçtiği, mekânın dönüştürücü güç olarak asıl aktör haline geldiği Ortadoğu’yu inceliyor.

Cyrus Schayegh, Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası’nda bugün Suriye, Ürdün, Lübnan ve İsrail/Filistin’in yer aldığı, Bilad’üş-Şam (Büyük Suriye) olarak bilinen bölgeyi, 20. yüzyılın başındaki olağanüstü dönüşümüyle ele alıyor. Bölgenin geçmişine uzanarak coğrafyaya farkını katan kentlere odaklanıyor önce. Bu kentlerin arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi bağları, bu bağları etkileyen faktörleri, sömürge devletlerin etkisini ve Osmanlı sonrası oluşan ulusdevletlerin bölgede yarattığı değişiklikleri birbirleriyle etkileşimi çerçevesine yerleştiriyor. Kentlerin, bölgelerin, devletlerin iç içe geçtiği, mekânın dönüştürücü güç olarak asıl aktör haline geldiği Ortadoğu’yu inceliyor.

“Bu kitap, modern Ortadoğu’nun sosyo-mekânsal oluşumuna dair bir yorum. Köklü kentlerin ve bölgelerin dinamik modern dünya ekonomisine ve güçlü modern devletlere niçin, nasıl ve hangi aşamalarda biçim verdiğini soruyor. Buna karşılık kentler ve bölgeler yeniden nasıl biçimlendi? Ve Ortadoğu örneği bize dünyanın bütünü hakkında ne anlatıyor?”

CYRUS SCHAYEGH

Almanya, İsviçre, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ortadoğu, Asya dilleri ve siyaset bilimi alanlarında eğitim görmüştür. Princeton University ve American University of Beirut’tan sonra Cenevre’de Graduate Institute of International and Development Studies’de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ortadoğu, Kuzey Afrika, İran’ın yanı sıra sömürgesizleşme ve Soğuk Savaş’la ilgilenmekte, bu alanda çalışmalar ortaya koymaktadır.

Kitabın Adı Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası
Orijinal Adı The Middle East and the Making of the Modern World
ISBN 9789750531118
Kapak Said Sabbaği’nin birleşik bölgesi, Sa’id Sabbagh, Jughrafıyyat Suriyya al-‘Umumiyya al-Mufassala, Sayda, Matba‘at al-‘Irfan, 1923.
Yayın No İletişim - 3018
Dizi Tarih - 154
Alan Tarih
Sayfa 400 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 320,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2021
Yazar Cyrus Schayegh
Çeviren Gül Atmaca
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Evrem Türköz
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit