Cyrus Schayegh

Almanya, İsviçre, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ortadoğu, Asya dilleri ve siyaset bilimi alanlarında eğitim görmüştür. Princeton University ve American University of Beirut’tan sonra Cenevre’de Graduate Institute of International and Development Studies’de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ortadoğu, Kuzey Afrika, İran’ın yanı sıra sömürgesizleşme ve Soğuk Savaş’la ilgilenmekte, bu alanda çalışmalar ortaya koymaktadır.