Mülkten Ülkeye
Türkiye’de Taşra İdaresinin Dönüşümü (1839-1929)

Türkiye’nin devlet yapısında merkeziyetçilik meselesi uzun süredir tartışma gündeminde. Bu merkeziyetçi yönetim yapısı nasıl biçimlendi? Bu bir “gelenek” midir? Yukarıdan aşağı bir modernizm hamlesinin “yapay” bir sonucu mudur? Cenk Reyhan ve Nizam Önen, 1839’dan 1929’a uzanan kritik geçiş döneminde Türkiye’de taşra idaresinin dönüşümünü ele alan çalışmalarında, bu soruların yüzeysel ve kolaycı olmayan cevaplarını arıyorlar.

Türkiye’nin devlet yapısında merkeziyetçilik meselesi uzun süredir tartışma gündeminde. Bu merkeziyetçi yönetim yapısı nasıl biçimlendi? Bu bir “gelenek” midir?  Yukarıdan aşağı bir modernizm hamlesinin “yapay” bir sonucu mudur? 

 
Cenk Reyhan ve Nizam Önen, 1839’dan 1929’a uzanan kritik geçiş döneminde Türkiye’de taşra idaresinin dönüşümünü ele alan çalışmalarında, bu soruların yüzeysel ve kolaycı olmayan cevaplarını arıyorlar. İmparatorluğun milli devlete dönüştüğü bu geniş eşikte, gerek Avrupalı büyük güçlerin müdahalelerinin, gerek kapitalistleşme sürecinin icaplarının, gerek etno-dinsel çelişkilerin ve karmaşık iktidar mücadelelerinin etkilerini inceliyorlar. Merkeziyetçi yönetim yapısının oluşumunu, tarihsel bağlama ve sosyo-ekonomik dinamiklere oturtarak analiz ediyorlar.
 
Mülkten Ülkeye, böylece Türkiye’de merkeziyetçilik–adem-i merkeziyetçilik gerilimiyle ve “modernist merkez–muhafazakâr/geleneksel çevre” zıtlığıyla ilgili yerleşik kalıpları, ‘ezberleri’ sorgulamamızı da sağlıyor. Ele aldığı dönemin arayışlarının, tartışmalarının içinden bakarak yapıyor bunu. 
 
19.-20. yüzyıl geçişindeki arayışlara ve tartışmalara ilişkin sunduğu ayrıntı zenginliği, kitabın başlı başına önemli bir katkısı. Bu malzeme, günümüzün merkeziyetçilikle, yerinden yönetimle, adem-i merkeziyetçilikle ilgili tartışmalarına da ayna tutacak nitelikte.
 

Lisans eğitimini 1992 yılında Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan yazar, doktora derecesini Ankara Üniversitesi'nden 2002 yılında almıştır. Halen Gazi Üniversitesin'de doçent olarak tarih dersleri vermektedir.

Ni̇zam Önen 1970 yılında Üsküdar'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını (1996) ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalında yaptı. 1997 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Halen aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Doktora tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin Genç Sosyal Bilimci ödülünü almıştır (2005).
Kitabın Adı Mülkten Ülkeye
Alt Başlık Türkiye’de Taşra İdaresinin Dönüşümü (1839-1929)
ISBN 9789750509551
Yayın No İletişim - 1661
Dizi Araştırma-İnceleme - 274
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 664 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 531 gr
Perakende Satış Fiyatı 148,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2011
Yazar Cenk Reyhan, Nizam Önen
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kitaphane-yi Sûdî
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Cem Tüzün
Dizin Ekrem Buğra Büte
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset