Nizam Önen

Ni̇zam Önen 1970 yılında Üsküdar'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını (1996) ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalında yaptı. 1997 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Halen aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Doktora tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin Genç Sosyal Bilimci ödülünü almıştır (2005).