İki Turan
Macaristan ve Türkiye'de Turancılık

Turancılık, 19./20. yüzyıl dönümünün PanSlavizm ve PanCermenizm gibi romantik ‘pan’-milliyetçi akımlarından birisi. Bu akımın ilginç bir yanı, iki ayrı ülkedeki milliyetçiliğin inşa sürecinde ortaya çıkmış, iki ayrı milliyetçi ideolojinin özlemlerini yansıtmış olması: Bir Macar Turancılığı var, bir de Türk Turancılığı! İki akım da, milliyetçiliğin ırkçı kanadının bileşenleri arasında. Macarlığın ve Türklüğün köklerini, ve yeniden ihyâsı arzulanan altın çağını, Turan’da aramışlar: coğrafyayla hayalin birbirine karıştığı o uzak ülkede... Nizam Önen’in araştırması, Macaristan’da ve Türkiye’de Turancı ideolojinin, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve iki dünya savaşı arasındaki iki canlı döneminde aldığı biçimleri ele alıyor.
“Vatan ne Türkiya’dır Türkler’e, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan”
ZİYA GÖKALP

“...atalarımız, Atlantis’in yönetici ırkı...”
GYÖNGVÉR BÉKÁSSY

Turancılık, 19./20. yüzyıl dönümünün PanSlavizm ve PanCermenizm gibi romantik ‘pan’-milliyetçi akımlarından birisi. Bu akımın ilginç bir yanı, iki ayrı ülkedeki milliyetçiliğin inşa sürecinde ortaya çıkmış, iki ayrı milliyetçi ideolojinin özlemlerini yansıtmış olması: Bir Macar Turancılığı var, bir de Türk Turancılığı! İki akım da, milliyetçiliğin ırkçı kanadının bileşenleri arasında. Macarlığın ve Türklüğün köklerini, ve yeniden ihyâsı arzulanan altın çağını, ‘Turan’da aramışlar: coğrafyayla hayalin birbirine karıştığı o uzak ülkede... Nizam Önen’in araştırması, Macaristan’da ve Türkiye’de Turancı ideolojinin, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve iki dünya savaşı arasındaki iki canlı döneminde aldığı biçimleri ele alıyor. Her iki Turancılığın resmî milliyetçilik ideolojileriyle kesişme ve çatışma noktalarını, ayrıca bu akımların kendi içindeki ayrışmaları inceliyor. Turan’ın ve ‘Turanlılığın’ coğrafi ve etno-kültürel tanımlarına, Turancılığın toplum tasarımlarına, jeostratejik hedeflerine dair tartışmaları aktarıyor. Bu arada elbette, iki Turancılık arasındaki ideolojik ve pratik alışveriş deneyimine de ışık tutuyor. Macar ve Türk Turancılıklarının birincil kaynaklara dayanarak mukayeseli bir yaklaşımla tahlil edildiği kitap, Türkçü-Turancı harekete ilişkin mevcut çalışmalara önemli katkılar getirmesiyle de değer taşıyor.
Ni̇zam Önen 1970 yılında Üsküdar'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını (1996) ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalında yaptı. 1997 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Halen aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Doktora tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin Genç Sosyal Bilimci ödülünü almıştır (2005).
Kitabın Adı İki Turan
Alt Başlık Macaristan ve Türkiye'de Turancılık
ISBN 9789750503337
Yayın No İletişim - 1093
Dizi Araştırma-İnceleme - 186
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 380 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 278 gr
Perakende Satış Fiyatı 48,50 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2005
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Serap Yeğen
Yazar Nizam Önen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset