Mağdurların Siyaseti
Halk Siyaseti Üzerine Düşünceler

Vatandaşlığı evrensel geçerlilik olarak sunan, ancak bazılarını vatandaş sayarken bazılarını adı konmamış biçimde dışlayan "teamüller/pratikler", modern devletin olağan faaliyetlerinden sayılır hale geldi. Vatandaşlığın sosyal içeriğini, hak nosyonunu dışlayan bu faaliyetler; dışarıda bırakılanların da kendi varoluşlarını devam ettirebilecek çareler üretmesini gerektirdi.

Vatandaşlığı evrensel geçerlilik olarak sunan, ancak bazılarını vatandaş sayarken bazılarını adı konmamış biçimde dışlayan "teamüller/pratikler", modern devletin olağan faaliyetlerinden sayılır hale geldi. Vatandaşlığın sosyal içeriğini, hak nosyonunu dışlayan bu faaliyetler; dışarıda bırakılanların da kendi varoluşlarını devam ettirebilecek çareler üretmesini gerektirdi. Vaat edilmiş cemaatin parçası oldukları söylenip, böyle muamele görmeyenler için kendilerine ait hakları tespit edip sahip çıkmak da siyasal topluma müdahil olmayı beraberinde getirdi. Bütün bir modern ulus-devlet anlatısına sabitlendiği söylenen, lâkin yalnızca güçsüzce teğellenmiş bir vatandaşlık tanımı, gündelik hayatın içerisinde yarattığı ve sadece maddi imkânsızlıklarıyla tanımlanabilir kıldığı mağdurlarını içermedi. 

Partha Chatterjee, milliyetçilik literatürüne yaptığı katkıyı bu defa daha geniş bir bağlama oturtup, farklı bir yüzeye taşıyor. Toplum olarak birlikte yaşama pratiklerini, devletin soğuk bir biçimde tanımlayıp içermeye çalıştığı mağdurların siyasal pozisyonları ve müdahale stratejileriyle ele alıyor. Yekpare, birbirine sıkıca sarılmış ulusun vatandaşları söylemine karşı, bazılarının daha fazla sarılıp sarmalandığı, bazılarınınsa dışarıda bırakılarak mağdur edildiği süreçleri tartışıyor. Her zamanki gibi sadece belli bir bölgeye sıkışıp kalmayan, yaşadığımız dönemin tüm toplumlarına şâmil bir perspektifle...

 

Partha Chatterjee, doktorasını University of Rochester'da siyaset bilimi alanında yaptı. St. Antony's College ve Australian National University'de misafir profesörlük görevinde bulundu. Kalküta'daki Sosyal Bilimler Merkezi'nde siyaset bilimi profesörü olarak çalıştı. Halen Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde misafir profesör olarak çalışıyor. Mâduniyet Çalışmaları (Subaltern Studies) grubunun önde gelen isimlerinden olan Chatterjee'nin Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası (İletişim Yayınları, 1996) adlı kitabı Üçüncü Dünya milliyetçiliği alanında çığır açtı. Subaltern Studies derlemelerinden birinin editörlüğünü de üstlenen Chatterjee'nin diğer kitapları şunlardır: Texts of Power (1995), A Possible India (1997) ve The Present History of West Bengal (1997).
Kitabın Adı Mağdurların Siyaseti
Alt Başlık Halk Siyaseti Üzerine Düşünceler
Orijinal Adı The Politics of the Governed, Reflections on Popular Politics in Most of the World
ISBN 9789750504273
Yayın No İletişim - 1171
Dizi Politika - 55
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 224 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 187 gr
Perakende Satış Fiyatı 176,00 TL
Baskı 2. baskı - Nisan 2016 (1. baskı - Temmuz 2006)
Çeviren Veysel Fırat Bozçalı
Yazar Partha Chatterjee
Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Kerem Ünüvar
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset