Karl Marx

Allen W. Wood, Marx’ın felsefesini teferruatlı ve analitik bir çalışma çerçevesinde ele aldığı bu kitabında yaygın yanlış anlamalar ve hatalı eleştiriler karşısında nesnel bir Marx analizi sunuyor.

Karl Marx, iktisattan siyaset felsefesine modern düşüncenin birçok alanını derinden etkileyen, son iki yüzyıla damgasını vurmuş filozoflardan biri. Allen W. Wood, Marx’ın felsefesini teferruatlı ve analitik bir çalışma çerçevesinde ele aldığı bu kitabında yaygın yanlış anlamalar ve hatalı eleştiriler karşısında nesnel bir Marx analizi sunuyor.

Marx’ın yapıtlarındaki temel felsefi meseleleri yabancılaşma kavramı, tarihsel materyalizm, toplumsal sınıflar, ahlâkın doğası ve toplumsal işlevi, Marx’ın felsefi materyalizmi ve ateizmi, Hegelci diyalektikle ilişkisi ve Marksist değer teorisi başlıkları altında inceleyen Wood, kapitalist sömürünün her ne kadar biçim değiştirse de olanca şiddetiyle devam ettiği günümüzde, Marksizmi 20. yüzyılın reel-sosyalizm deneyimleri ışığında değerlendirmek kadar onu bir felsefi ütopya olarak yeniden inşa etmenin de bir zaruret olduğunu hatırlatıyor.

“Sadece Marx’ın düşündüğü gibi bir dünyayı tasavvur eden insanlardan müteşekkil dünya çapındaki bir hareket, insanlığın gidişatındaki mevcut sürekli düşüşü tersine çevirmeye muktedir olacaktır. Bu türden bir hareketin önündeki fırsatlar ancak daha fazla insan Marx’ın üzerine yazdığı meselelere yeniden vakıf olduğunda, Marx hakkında hem empati kurarak hem de eleştirel biçimde düşünmeye başladığında artabilir. Bu da, Karl Marx gibi bir kitabı 21. yüzyılın başında yeniden yayımlamak için yeterli bir nedendir.

1942 Seattle doğumlu Amerikalı felsefeci ve sosyolog. Lisans öğrenimini Reed College-Portland’da tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi’nde modern felsefe alanında doktora yaptı. Cornell Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nde modern felsefe tarihi, modern siyaset felsefesi, Kant, Fichte ve varoluşçuluk gibi konularda dersler verdi. Felsefe dergileri ve seçkilerinde yayımlanan sayısız makalesinin yanı sıra aralarında Kant’s Moral Religion (Kant’ın Ahlâkî Dini, 1970), Kant’s Rational Theology (Kant’ın Rasyonel Teolojisi, 1978), Karl Marx (1981), Hegel’s Ethical Thought (Hegel’in Etik Düşüncesi, 1990), Kant’s Ethical Thought (Kant’ın Etik Düşüncesi, 1999), Unsettling Obligations (Huzursuzluk Verici Yükümlülükler, 2002), Kant (2004), Kantian Ethics (Kantçı Etik, 2008), Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: A Commentary (Kant’ın Ahlâk Metafiziği Çalışması: Bir Yorum, 2015) gibi kitapların da yer aldığı birçok felsefi inceleme yayımladı. Eserleri Çince, Farsça, İbranice, Portekizce, Türkçe gibi dillere çevrilen Wood, halen Indiana Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Kitabın Adı Karl Marx
Orijinal Adı Karl Marx
ISBN 9789750522970
Yayın No İletişim - 2558
Dizi Politika - 168
Alan Sosyoloji, Felsefe
Sayfa 424 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 345 gr
Perakende Satış Fiyatı 298,00 TL
Baskı 2. baskı - Aralık 2020 (1. baskı - Aralık 2017)
Yazar Allen W. Wood
Çeviren Dilek Yücel, Barış Aydın
Editör Melike Işık Durmaz, Ömer Laçiner
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Barış Özkul
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit