Allen W. Wood

1942 Seattle doğumlu Amerikalı felsefeci ve sosyolog. Lisans öğrenimini Reed College-Portland’da tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi’nde modern felsefe alanında doktora yaptı. Cornell Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nde modern felsefe tarihi, modern siyaset felsefesi, Kant, Fichte ve varoluşçuluk gibi konularda dersler verdi. Felsefe dergileri ve seçkilerinde yayımlanan sayısız makalesinin yanı sıra aralarında Kant’s Moral Religion (Kant’ın Ahlâkî Dini, 1970), Kant’s Rational Theology (Kant’ın Rasyonel Teolojisi, 1978), Karl Marx (1981), Hegel’s Ethical Thought (Hegel’in Etik Düşüncesi, 1990), Kant’s Ethical Thought (Kant’ın Etik Düşüncesi, 1999), Unsettling Obligations (Huzursuzluk Verici Yükümlülükler, 2002), Kant (2004), Kantian Ethics (Kantçı Etik, 2008), Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: A Commentary (Kant’ın Ahlâk Metafiziği Çalışması: Bir Yorum, 2015) gibi kitapların da yer aldığı birçok felsefi inceleme yayımladı. Eserleri Çince, Farsça, İbranice, Portekizce, Türkçe gibi dillere çevrilen Wood, halen Indiana Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır.