Doğayı, Emeği, Yaşamı Korumak
Ekoloji Politik Yazılar

Doğayı korumak, suyu korumak, yaşamı korumak için duyarlılık, mücadele – ve siyaset! Bu kadar yalın bir meselesi var, Doğayı, Emeği, Yaşamı Korumak’ın. Beyza Üstün, bilim insanı donanımıyla ama her şeyden önce bir ekolojik-politik eylemci olarak, ülkenin ve dünyanın yaşam kaynaklarına yönelen ölümcül tehdide ve pandemiyle sermayenin “hız ortaklığına” dikkat çekiyor. Güç ve şiddet kullanarak, zorla yerinden ederek, el koyarak uygulanan yıkıcı ve yayılmacı politikaları teşhir ediyor. Saldırılara itirazın “yaşamı savunan” öfkesiyle yapıyor bunu.

“Patriyarkal emperyalist kapitalist sistem durdurulmazsa her kriz yaşam üzerinde bir öncekinden daha da şiddetli, geri alınamaz ekolojik yıkımları… beraberinde getirecektir. Küresel iklim krizi, sağlık krizi, gıda krizi, türlerin yok oluşu, halkların canlıların barınma hakkının yok edilmesi, halkların zorla yerinden edilmesi, yoksulluk, açlık, işçi sınıfının, emekçilerin yaşam güvencelerinin ve özlük haklarının yok edilişi, ekolojik sistemlerin yıkımı önlenemez boyuta ulaşacaktır. Bu olgu, yaşamı yeniden kurmak için hepimize, tüm halklara sorumluluk yüklemektedir.”
Beyza Üstün

Doğayı korumak, suyu korumak, yaşamı korumak için duyarlılık, mücadele – ve siyaset! Bu kadar yalın bir meselesi var, Doğayı, Emeği, Yaşamı Korumak’ın. Beyza Üstün, bilim insanı donanımıyla ama her şeyden önce bir ekolojik-politik eylemci olarak, ülkenin ve dünyanın yaşam kaynaklarına yönelen ölümcül tehdide ve pandemiyle sermayenin “hız ortaklığına” dikkat çekiyor. Güç ve şiddet kullanarak, zorla yerinden ederek, el koyarak uygulanan yıkıcı ve yayılmacı politikaları teşhir ediyor. Saldırılara itirazın “yaşamı savunan” öfkesiyle yapıyor bunu.

1980 yılında Anadolu Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümünden master derecesini aldı. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği programında doktorasını tamamladı. 1982 yılında araştırmacı olarak göreve başladığı YTÜ’de öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2000-2009 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde ders görevlendirmeli olarak görev aldı. Araştırmalarını su havzalarının kirlilikten etkilenmesi, kirliliğin sucul sistemde ve canlılarda yarattığı etkiler, su havzalarının korunması, su havzalarında yaşayanların çevresel farkındalıkları, endüstriyel atık ve kontrolü konularında ağırlıklı olarak yürütmektedir. 2008 yılından beri de suyun ve su havzalarının ticarileştirilmesine karşı Anadolu’da yürütülen mücadelelerin, akademik özgürlük mücadelelerinin içinde yer almaktadır. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Akademi Susmayacak, Üniversite Dayanışma Platformu, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Öğretim Üyeleri Derneği, Eğitim-Sen, HDK Ekoloji Meclisi ve Halkların Demokratik Partisi üyesidir. TBMM 25. Dönem İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

Kitabın Adı Doğayı, Emeği, Yaşamı Korumak
Alt Başlık Ekoloji Politik Yazılar
ISBN 9789750530722
Yayın No İletişim - 3005
Dizi Bugünün Kitapları - 255
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa 240 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 170,00 TL
Baskı 3. baskı - Haziran 2021 (1. baskı - Nisan 2021)
Yazar Beyza Üstün
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Tuba Acı
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Uğur Biryol
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit